Kinrooi (Kessenich)

Kinrooi, Kessenich, Motte

Historie: de eerste vermelding van de heren van Kessenich, nl. Wilhelmus en Rogier, dateert van 1102. De burcht zelf duikt op in 1155 onder de naam van castrum Cassenic. Ongetwijfeld werd ze dus korte tijd voordien opgericht. Vanaf die tijd komen de heren van Kessenich regelmatig voor in geschriften. Nog eens hersteld in de 17 de eeuw kwam zij in het midden van de 18de eeuw tot volkomen verval. De nog bestaande grafkapel op de burchtheuvel werd in 1899 door baron Michiels van Kessenich opgericht.

Op een tekening van 1550 is de mot en voormot voorgesteld met de kerk ertussen (links de kerk van Neeritter, rechts de kerk en abdij van Thorn). Het gebouw op de motte is niet voorgesteld als een toren, evenmin als dat er een gracht is getekend. Meerdere opgravingen hebben het bestaan hiervan wel degelijk aangetoond.

De schutten van Kessenich, Hunsel, Kinrooi en Beersel stonden onder het gezag van de heren van Kessenich. In de geschiedenis van de burcht staat vermeld dat de 'schutteneed' werd afgenomen in de 'Caemer boven die Poirt'.

Beschrijving: de toren staat op een motte, terwijl de kerk op het neerhof staat. De Sint-Martinuskerk zou echter niet als castrale kapel zijn opgericht, maar was de oorspronkelijke parochiekerk van Kessenich. Ze fungeerde zelfs als moederkerk: de parochie zou ouder zijn dan de 10de eeuw. Toch wijst de gelijkenis in het metselwerk van de mottetoren en dat van de primitieve kern van de kerk erop dat ze gelijktijdig werden opgetrokken. Vóór het midden van de 16de eeuw sloopte men de 12de-eeuwse mottetoren (d) en verving men hem door een vierkantig gebouw (e), dat in 1899 werd opgevolgd door een nog bestaande grafkapel (f).

  • Fr. Doperé en W.Ubreghts, De Donjon in Vlaanderen, architectuur en wooncultuur, Gemeentekrediet, 1991 (de tekst bovenaan + plan zijn hieruit over genomen).
  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970.
  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.
  • Flor Vanloffeld, Bloedsporen door Limburg, Rampzalige 17de eeuw, Heemkring Eisden, 1988.
  • Kessenich, Kerkstraat, Mot van Kessenich, IBE-86078.
  • Kinrooi - Kessenich, website
  • Habets, Ancien Pays de Looz IV 1899-1900, pag 73-76 en V (1901) pag. 6-7.