Riemst (Millen-Peperstr.)

Riemst, Millen, Peperstraat

Aan de Peperstraat ten N.O. van de kerk ligt een merkwaardige motte, die nog zeer gaaf bewaard bleef. Zij werd gedeeltelijk uitgegraven in een bestaande heuvel, op ongeveer 300 m van 'het kasteel'.

Het lijkt ons duidelijk dat er tussen deze twee een verband te leggen is. De dialect-benaming luidt: De Toem, de gewone benaming in de streek van een Romeinse tumulus, die hier niet vreemd zou voorkomen omdat de Romeinse heirbaan op korte afstand voorbijkomt. Deze terp heeft echter alle kenmerken van een middeleeuwse motte. Er rond werd een gracht gegraven van ruim 7 m breed waarvan de toevoergracht nog te zien is. De heuvel zelf heeft een diameter van circa 36 m, is ongeveer 7 m hoog en heeft een plateau met een diameter van 20 m. Stukjes mortel en brik geven er een aanduiding dat op het plateau ooit een gebouw verrees. De gelijkenis met de motte Natenbampt onder Brustem is opvallend, ook wat de afmetingen betreft.

  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970.
  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.
  • Riemst, Peperstraat, motheuvel, IBE-36957