Kortessem (Dessener)

Kortessem, Wintershoven, Kasteel en hoeve Dessener

De oudst gekende heer was Willem van Dessener, die in 1264 de oude burcht bouwde, waarvan slechts één enkele aanwijzing bewaard bleef: in de poortvleugel van het XVII-kasteel zou nog de ronding merkbaar zijn van de vroegere woontoren. Wilhelm III de Lamboy, die als veldheer geschiedenis heeft gemaakt in de Dertigjarige Oorlog, herbouwde het slot ca. 164O tot een groots kasteel met een langgerekt neerhof.

Momenteel vindt men er een groot neerhof niet oude stallen, de sporen van brede grachten en het herenhuis dat boven de ingang het wapenschild draagt van de familie de Lamboy-Bemelberg, net als jaartal 1639. Tot deze familie behoorde de gekende abdis van Herkenrode Anna-Catharina de Lamboy, waarvan het prachtige praalgraf te zien is in de Virga Jesse kerk te Hasselt. Het complex van hoeve en kasteel moet eertijds een machtige indruk gegeven hebben. Uit twee documenten weten we iets meer over de oude toestand: vooreerst is er een beschrijving van de Sauméry waarin de nog bestaande portiek van het herenhuis genoteerd staat, alsook niet minder dan 6 torens. Vervolgens is er een merkwaardig schilderij, waarschijnlijk van de hand van de Hollandse schilder Jan van Goyen, dat berust in de pastorij van Zolder. Het draagt het wapen van de Lamboy en de datum 1660. Hierop zien we een machtige donjon die men langs een ophaalbrug kan bereiken. Deze is nu afgebroken, maar de aanzet ervan is nog zichtbaar op de hoek van het nog bestaande herenhuis, dat trouwens op het tableau kan herkend worden.

N.a.v. de oorlogen van Lodewijk XIV werd het kasteel belegerd en brandde een vleugel in 1674 af.

Thans wordt de kasteelhoeve als landbouwbedrijf uitgebaat.

  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, pag 77, 1970.
  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.
  • Kortessem, Wintershoven, Stationsstraat 37, Kasteel en hoeve Dessener, IBE-32464
  • Wintershoven (Kortessem), Hoeve Dessener, Het geslacht de Lamboy
  • Gelders archief, Heerlijkheden: Corteshem, Dessener en Wintershoven, site