Tessenderlo

Ouderdom: derde kwart 15de eeuw

Materialen en verwerking: baksteen met afwerkingen en lijsten in ijzerzandsteen en zandsteen.

Patroonheilige: Sint Martinus

Sporen van weer-functie: Monumentale toren.

Speciale opmerkingen:

- Tessenderlo, Markt zn., Sint-Martinuskerk, IBE-23176 (In 1478 wordt de romaanse toren vervangen door een nieuwe, gotische toren in baksteenbouw. Vierkante, bakstenen W.-toren (Kempische gotiek) van zes geledingen op een hoge plint, afgewerkt met ijzerzandsteen (o.m. sokkel) en zandsteen; haaks op elkaar gestelde steunberen met zes versnijdingen; octogonaal traptorentje op de Z.O.-hoek; de geledingen zijn gescheiden d.m.v. zandstenen waterlijsten; de steunberen zijn voorzien van op regelmatige afstanden geplaatste, zandstenen hoekstenen; gelijkaardig motief aan het traptorentje. IJzerzandstenen rondboogportaal in een geprofileerde omlijsting; geprofileerd, zandstenen spitsboogvenster met negblokken in de tweede geleding; kleine, met zandstenen negblokken verrijkte venstertjes op alle zijden der derde en vierde geleding; twee spitsboogvormige galmgaten met zandstenen negblokken in elke wand van de klokkeverd. Ingesnoerde naaldspits (leien).