Alken

Ouderdom: 1385, vroeggotisch (steunberen 1880)

Materialen en verwerking: plint in silex met ijzerzandsteen en kalkstenen boord.Hogerop silex, bovendeel toren in mergel.

Patroonheilige: Sint Aldegondis

Sporen van weer-functie: Gesloten toren (portaal is recenter-neogotisch).

Speciale opmerkingen: In 1483 wordt de kerk door Brabantse soldaten in brand gestoken. In 1490 wordt de kerk geplunderd en in brand gestoken door Jehannot-le-Bâtard, die aan de zijde van Robert de La Marck streed.

Deurbeslag in vorm van levensboom. Muurankers in vorm van maalkruis, onregelmatig verdeeld

Alken, Hoogdorpstraat, Sint-Aldegondiskerk, IBE-31659 (De vroeggotische westtoren telt vijf geledingen op een plint van silexblokken, waarin enkele ijzerzandstenen blokken zijn verwerkt; kalkstenen afzaat. De eerste geleding en een gedeelte der tweede zijn eveneens van silexblokken, met hoekbanden en afzaat van kalksteen. De overige geledingen, door waterlijsten van elkaar gescheiden, zijn van mergelsteen. Neogotisch portaal van hardsteen in de westzijde; in de geleding erboven, een mergelstenen roosvenster. In de bovenste geleding, op elke zijde, een geprofileerd, spitsboogvormig galmgat. Ingesnoerde naaldspits (leien). Polygonaal traptorentje van vier geledingen tegen de zuidzijde