Grote-Brogel (Peer)

Ouderdom: ca. 1500.

Materialen en verwerking: Baksteen. Zandsteen voor neogotisch portaal en roosvenster.

Patroonheilige: Sint-Trudo

Sporen van weer-functie: Oorspronkelijk enkel toegankelijk via de kerk. Quasi gesloten toren. Kleine lichtgleuven.

Speciale opmerkingen: 1646: op bevel van de prins-bisschop werden een aantal kerken geïnspecteerd. Overal trof men kisten aan, zakken vol graan, spinnewielen en zelfs hespen die aan het doksaal hingen. Zo probeerden de mensen hun bezittingen uit de handen te houden van de voorbij trekkende soldaten.

Peer, Grote-Brogel, Pastorijstraat, Sint-Trudokerk, IBE-80768 (Is heden de toegang aan de Z.W.-zijde van de toren, eertijds was hij rechtstreeks in de kerk aangebracht. Imposante gotische, verankerde bakstenen Z.W.-toren van vier geledingen, met gebruik van zandsteen voor de sluitsteen van het neogotische portaal en het bekronend roosvenster; hardsteen voor hoeken van afzaat van sokkel, waterlijsten, afwerking van overhoekse versneden steunberen, lekdrempels, lateien en geprofileerde daklijst van traptoren; ingesnoerde naaldspits (leien) met gouden bol waarop smeedijzeren kruis met gouden windhaan en vier dakkapellen onder zadeldakjes. Neogotisch spitsboogportaal ten Z.W., in dubbele kwartholle omlijsting, met bewaard houtwerk en ijzerbeslag; telkens één lichtgleuf ten N.W. en ten Z.O. Tweede geleding met dito lichtgleuven. Vierde geleding met aan elke zijde twee spitsbogige galmgaten in geprofileerde omlijstingen, uurwerk ten N.W. en overhoekse muizentand onder de daklijst. Drie bovenste geledingen, steunberen en traptoren verlevendigd d.m.v. van een kwartholle omlijsting voorziene, met rondboogfriezen afgelijnde spaarvelden. Polygonale traptoren aan de Z.O.-zijde, van drie geledingen, met een geprofileerde houten kroonlijst en enkele lichtgleuven. 1896 afbraak kerk en start van bouwen aan nieuwe kerk.)