Peer

Ouderdom: einde 14de, begin 15de eeuw

Materialen en verwerking: baksteenmetselwerk.

Patroonheilige: Sint Trudo

Sporen van weer-functie: Sloot aan bij de vroegere stadsomwalling. Monumentale 'reus'. Smalle lichtopeningen/schietgaten.

Speciale opmerkingen: 1.500 Kempenaren stierven in en bij de de toren in 1483.

Apotropaëische metselaarstekens en natuurstenen inserties.

Peer, Kerkstraat, Dekenale kerk Sint-Trudo, IBE-80653 (In 1392, vlg. geschiedschrijver Grammaye (begin XVII), aanvang van de bouw van de toren, de hoogste van de Limburgse Kempen, die deel uitmaakte van de stadsversterking. Mogelijk vóór 1422, beëindiging van de toren De prent van Remacle le Loup in de Saumery’s Délices du Pays de Liège (1744) laat duidelijk zien hoe nauw het bedehuis aansloot bij de vroegere omwalling en de in de onmiddelijke nabijheid gelegen kerkepoort. De toren had de functie van toevluchtsoord, maar kan toch enigszins getuigen van het stedelijk zelfbewustzijn. Op 13 mei 1483, slachting van 1.500 Kempenaren in en bij de toren in de strijd tussen G. Van der Marck en Jan van Hornes. Gotische, verankerde bakstenen toren van vier geledingen, baken en reus der Kempen genoemd; gebruik van hardsteen voor lekdrempels, omlopende waterlijsten en afwerking van sokkel, van steunberen met onderaan hoekblokken en van W.-portaal; mergelsteen voor maaswerk, lateien, steigergaten, middenstijlen van galmgaten, kraagstenen met gebeeldhouwde bloemen, dierekoppen en mensenhoofden, alsook voor muurband van derde geleding; Naamse kalksteen voor zeven ingemetselde grafkruisjes (?), mogelijk restanten die men, bij het opruimen van het kerkhof, uit piëteit wilde bewaren, mogelijk metselaarstekens of gekerstende runen; gesinterde baksteen voor een viertal St.-Andrieskruisen, een kelkmotief (?) op de eerste geleding ten N. en een Calvariekruis op de derde geleding ten O.)