Sauvegarde

Genk, Dorperschans:

 • in 1632 wordt aan Spaanse officieren 3 hanen gegeven in ruil voor een sauvegarde voor bescherming van het dorp en de schans.
 • in 1675 sloegen de Hollandse troepen hun tenten op nabij de schans. De gemeente betaalde toen 22 gulden als sauvegarde voor bescherming tegen plundering.

Genk, Gelierenschans:

 • in 1633 was Gord Brox burgemeester (schatheffer) van Gelieren en noteerde: "gegeven aan 's Heeren soldaten op die brugge 14 st. " als uitgave voor een sauvegarde,
 • id." op gen Smeermaese om een sauvegarde voer onss schans",
 • id. "tot Suetendael gewest om een sauvegarde te krygen voer ons schans",

Genk, Langerloschans

 • dat in 1634 de burgemeester H. Leysen 10 gulden uitgaf voor het verwerven van een schutsbrief voor de schans
 • dat in 1702 - 1703 op de Schans van Langerlo betaald werd: 1556 gl. 15 st. voor sauvegarde.

Genk, Sledderloschans:

 • dat in 1633 Mathys Vaes, burgemeester, 4 gl. l0 st. betaalde" voer die sauvegarde van ons schans, voer een coppy ende die siegel te veranderen int bleeck", ( in was)
 • dat in 1746 Lambert Bollen er burgemeester was en instond voor de betaling van 92 gl. 1 st. 1 oort voor de sauvegarde op de Sledderloschans,

Oostham, Schans van Gerhees:

 • 1650 — Peeter Raeymaeckers heeft voer die sauvegarde op Gerese sohansse gedaen een vat haveren XXVst met een hespe van 4 pont XXlls. (R.A.H‚‚ Oostham Gemeente, Vrechtboek, nr. 41, p.61, 28.02.1650)
 • Frans Theunis heeft gedaen vijf vat haver aen de sauvegarde van de Osnabruggers op die sohansse van Gerhese. Oost ieder halster twee guldens, facit Vgl. (R.A.H., Oostham Gemeente, Vrachtboek, nr. 42, 1676)

Oostham, Kwamol:

 • Na de sIag op DondersIag wilden de Lorreinen eveneens de schans van Kwamol plunderen. Zij werden echter door de schansverdedigers teruggedreven en Ieden daarbij verliezen. 0ok in 1650 werd de schans bezocht door de Loreinen. Nu kwam het niet tot een gevecht gezien de aanval werd afgekocht door levering van hespen, eieren, boter, brandewijn, boekweit, koren, een kalf, een schaap en rundvlees.

Oostham, Langven:

 • De sauvegarde (en tevens oudste vermelding) dateert van 1650: "Wim Vertessen gegeven aen die sauvegarde van den colonel Van Plunquet op die Langven schansse tsaemen tot hondert en thien gulden thien stuivers 110-10".