1726 - Opitter (Bree)

1726: Bree-Opitter, door omlegging van de Itter verdween de omgrachting

Ten zuid-oosten van het centrum van Opitter bevindt zich de norbertijnenpastorie. In de Atlas der Buurtwegen ziet men nog heel duidelijk de gehele omgrachting. Door de omlegging van de Itter is echter de ganse waterhuishouding gewijzigd en de omgrachting grotendeels verdwenen.

- Bree, Opitter, Pastoor Neyenslaan 2, IBE-71046.