St-Truiden (Brustem)

Sint-Truiden, Brustem, Grafelijke burcht (donjon)

Historiek: Brustem was een Loons allodium binnen of op de grens met het graafschap Duras. De relaties tussen beide domeinen waren van oudsher vertroebeld: in 1085 bestormden de Brustemnaren Sint- Truiden. In 1160 werd Brustem met nog andere dorpen in de omgeving door de graaf van Duras verwoest (Brustemium vastatur et comburitur cum aliis adjacentibus villis per comitem Durachium). Lodewijk I, graaf van Loon, reageerde pas na de dood, in 1170, van de graaf van Duras. Op 12 juli 1171 verbrak Lodewijk I de vrede. Hij had op zijn domein Brustem een sterke toren gebouwd. Als supplementaire versterking van zijn eerder opgetrokken burcht legde de graaf van Loon nog een omwalling aan rond het atrium (= kerkhof) van de kerk ('munito grandi vallo ecclesiae atrio'). Met die werken kwam hij op het domein van de graaf van Duras (in comitatu alterius) of op het terrein van de Kerk (in allodio ecclesiae), waarover de graaf van Duras de voogdij bleek te hebben. Dit feit leidde tot een treffen tussen de graaf van Loon en de graaf van Duras. Op 28 juli werd Brustem in de as gelegd en de burcht van de graaf werd door de Sint-Truidenaren belegerd. De oorlog eindigde voorlopig met de dood van Lodewijk I, op 11 augustus 1171. In 1172 liet Hugo, broer van graaf Gerard van Loon, een grote wal opwerpen rond Brustem (vallum ingens circa Brustemium erexit). Deze wal werd later afgewerkt door graaf Gerard. De graaf van Duras verzette zich echter tegen deze werken, waarop de graaf van Loon, bevreesd voor Duras, zijn allodium en zijn burcht te Brustem aan de keizer afstond om diens bescherming te verkrijgen. Hertog Godfried III van Brabant (1143-1190), één van de bemiddelaars in het geschil, kon graaf Gerard er toe overhalen zijn 'opus valli' uit te stellen. Toch verleende deze in 1175 nog een vrijheidscharter aan Brustem. In 1179 vielen de Sint-Truidenaren Brustem aan en staken het in brand. Zij geraakten over de eerste wal en dwongen de verdedigers zich binnen een kleinere ruimte terug te trekken. Om de burcht zelf in te nemen begonnen ze belegeringswerktuigen in elkaar te timmeren. Later op het jaar sloot de graaf, door bemiddeling van de keizer en de bisschop, vrede met de Sint-Truidenaren: hij zou geen gracht graven op het allodium van de kerk en de wal rond Brustem bleef onvoltooid.

In 1190 tenslotte werd Duras bij het graafschap Loon ingelijfd. Daardoor boette Brustem als grenspost dan ook sterk aan belang in. In het midden van de 19de eeuw is de helft van de toren ingestort, nadat men eerst nog een ingang op het gelijkvloers had gekapt.

Beschrijving: onder de huidige motte met toren (tussen 1160 en 1171) bevindt zich een 11de-eeuwse motte waarop constructies, deels in natuursteen, deels in hout waren opgetrokken. Nog uit deze eerste fase dateert de waterput, die in gebruik bleef binnen de 12de-eeuwse toren en vermoedelijk in het begin van de 13de eeuw in onbruik geraakte.

De huidige toren is excentrisch opgetrokken op een cirkelvormige fundering. Deze excentriciteit, de verzorgde afwerking van deze fundering en het zeer slordige metselwerk van de onderste bouwlagen van de achthoekige toren suggereren minstens een tijdelijke werkonderbreking, zoniet het bestaan van twee bouwfasen. De toren van vóór 1171 was een echt militair bouwwerk zonder ware woonkwaliteiten, getuige daarvan de aanwezigheid van spleten in plaats van vensters tot op niveau 3. Hij telde vijf bouwlagen wat men kan afleiden uit de aanwezige balkgaten in de nog bestaande halve toren. Het meest bewoonbare niveau was nog niveau 2, voorzien van een lavabo en een latrine. Op deze latrine wijzen nu nog alleen een naad van de verdwenen deur en de uitlaat. Niveau 3 was aan de buitenzijde voorzien van 16 grote en 16 kleine ijzeren ringen, gevat in ogen. Dit kan men misschien in verband brengen met de hogere rechtspraak van de graaf en de praktijk om belangrijke gevangenen bovenaan de toren in ijzeren kooien ten toon te hangen. Eén of andere functie bij het aanbrengen van primitieve hordijzen blijft ook mogelijk.

  • Fr. Doperé en W.Ubreghts, De Donjon in Vlaanderen, architectuur en wooncultuur, Gemeentekrediet, 1991 (de tekst bovenaan is hieruit over genomen).
  • overname kadasterplan uit: A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Publicatie 14, Provinciaal Gallo-Romeins museum, 1970.
  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970.
  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.
  • Flor Vanloffeld, Bloedsporen door Limburg, Rampzalige 17de eeuw, Heemkring Eisden, 1988.
  • Brustem (Sint-Truiden), Singelstraat, Torenburcht, IBE-23074
  • Brustem, Wikipedia
  • Krantenartikel De Standaard, 18.02.2014