Kleine-Brogel (Peer)

Ouderdom: 15de eeuw, verhoogd in 1907.

Materialen en verwerking: zandsteen met hardsteen voor sokkel en lijsten.

Patroonheilige: Sint Ursula

Sporen van weer-functie: Quasi volledig gesloten toren. Dikke muren.

Speciale opmerkingen:

klik op de foto voor meer !

Peer, Kleine-Brogel, Burgemeester Voetslaan, Sint-Ursulakerk, IBE-80783 (Laatgotische toren van XV, verhoogd en aangepast met neogotische muuropeningen en geledingen in 1907. Zandsteenbouw met gebruik van hardsteen voor sokkel, afzaten en lekdrempels; ten W. en O., telkens twee krulankers met dito spie. Oorspronkelijk drie, heden vier geledingen. Eerste geleding met Z.-spitsboogportaal met van bewaard houtwerk en ijzerbeslag voorziene, getoogde deur, in een grotendeels geprofileerde kwartholle omlijsting, ingeschreven in een spitsbogig spaarveld met dito omlijsting, en ten W., één lancetvenster; tweede geleding met ten W. en Z. twee gekoppelde rechth. lichtgleuven; licht inspringende derde geleding met lancetvenster ten W. en Z.; vierde geleding met aan de vier zijden telkens een spitsbogig spaarveld, in een geprofileerde kwartholle omlijsting, met twee ingeschreven lancetvormige galmgaten met afgeschuinde neg en een centrale uurwerkplaat; geprofileerde daklijst; bekronende ingesnoerde naaldspits (leien) met vier van bolbekroningen en windborden voorziene dakkapellen onder zadeldakjes en centrale bolbekroning, waarop smeedijzeren kruis met vergulde windhaan).