Stadswallen

1. resten van ROMEINSE stadswallen in :

2. resten van MIDDELEEUWSE stadswallen in het oude Graafschap Loon (provincie Limburg)

3. MIDDELEEUWSE stadswallen in de omgeving (buiten het vroegere graafschap Loon):

Terug naar de algemene Home-Pagina: Graafschap Loon