1647 - Olmen (Balen)

1647: Olmen. Het poortgebouw en de twee kleine tiendschuren vormen één geheel. De gracht zorgde voor bescherming+vis.

klik op de foto voor extra foto's !

Ten zuid-westen van het centrum in een langgerekte vorm bevindt zich de omgrachte pastorie zoals ze er tot op heden nog bij ligt.

Enkel de centrale verbinding tussen de grachten is gedempt.

Uittreksels uit de Atlas der Buurtwegen (ca. 1845).

Ten noorden van het centrum zijn de omgrachtingen van de vroegere heren van Olmen nog weergegeven. Hiervan rest weinig of niets.

- Balen, Olmen, Pastoriestraat 1, IBE-52238