Halle-Booienhoven

Halle-Booienhoven

Vermeld als munitio in de leenverheffing van 1205 door Lodewijk graaf van Loon. Het was een grenssterkte gericht tegen Brabant die moet dateren uit de 12de eeuw.

  • A.Claassen, Van Mottoren tot kasteel, Provinciaal Gallo Romeins museum, Publicatie 14, 1970.
  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, 1972.