Halle-Booienhoven

Halle-Booienhoven
Vermeld als munitio in de leenverheffing van 1205 door Lodewijk graaf van Loon. Het was een grenssterkte gericht tegen Brabant die moet dateren uit de 12de eeuw.