1653 - Koersel

Koersel, Oude pastorie

De pastorie van Koersel bevond zich ten noord-oosten van het centrum. Ze was ook volledig omgracht zoals nog te zien is in de Atlas der Buurtwegen. Prelaat Servatius Vaes liet van 1653 tot 1655 nieuwe verbouwingswerken uitvoeren. In 1865-1876 liet pastoor Droogen de pastorie met cement bezetten.

Van de omgrachting resten momenteel geen sporen meer.

- Beringen, Koersel, Pastorijstraat 49, Pastorie, IBE-21444.