Beek (Bree)

Ouderdom: onderbouw einde 10de, begin 11de eeuw - bovenbouw 12de eeuw

Materialen en verwerking: voornamelijk Maaskeien, sommige delen in opus spicatum; hoekbanden van grote breuksteenblokken.

Patroonheilige: Sint Martinus

Sporen van weer-functie: De toegangsdeur is duidelijk van recentere datum. Lichtspleten/schietgaten (2 per gevel, aan westzijde gedicht).

Speciale opmerkingen: Even boven de begane grond, een drietal primitief bekapte maskerkoppen, mogelijk Romeins van herkomst (inserties). De toren schijnt, getuige het metselwerk, in drie fasen gebouwd: terwijl de onderste geleding met zware en onregelmatige stenen zeker vroeg-Romaans (eind X-begin XI) is, dateert de bovenste geleding, in twee campagnes gebouwd met lichtere stenen in regelmatiger verband, bovenaan in volledig regelmatig verband, uit XII. In een latere periode werd in de westelijke gevel een rechthoekig portaal aangebracht in een geprofileerde omlijsting van kalksteenblokken, schijnbaar hergebruikt materiaal, onder mijtervormige latei op consoles, en waarin een reliëf met voorstelling van Sint-Martinus.

Deurbeslag in vorm van levensboom.

- Bree, Beek, Kerkstraat, St-Martinuskerk, IBE-70786 ( vroeg-Romaanse en Romaanse toren uit eind X-begin XI, de bovenbouw uit XII - De kerk wordt voor het eerst vermeld in 1007, in een akte waarin keizer Hendrik II op aanvraag van bisschop Notger haar aan de in 992 door graaf Ansfried gestichte abdij van Thorn schenkt. Begevingsrecht en tienden waren in handen van deze abdij).