1630 - Rummen

Rummen, oude pastorie - mooi gerestaureerd. Het wapen van de toenmalige abt prijkt boven de deur.

Klik op de foto voor extra foto's !

Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (ca. 1845).

De pastorie van Rummen is duidelijk weergegeven met haar volledige omgrachting.

- Geetbets, Rummen, Persoonstraat 55, Pastorie, IBE-41830.