Neerglabbeek (Meeuwen-Gruitrode)

Ouderdom: 13de eeuw

Materialen en verwerking: Breuksteen en Maaskeien, mergelsteen erboven.

Patroonheilige: Sint Hubertus

Sporen van weer-functie: Oorspronkelijk gesloten geheel. Rondboogportaal uit 17de eeuw. Smalle lichtspleten.

Speciale opmerkingen: Muurankers met smidstekens. In de buitenverharding bevinden zich twee oude grafkruisen van voor 1500 !

Meeuwen-Gruitrode, Neerglabbeek, Loostraat, Sint-Hubertuskerk, IBE-72459 (De St.-Hubertuskerk was tijdens het Ancien Régime een quarta capella van de St.-Lambertuskerk van Opglabbeek. Patronaatsrecht en tienden waren, zoals die van de kerk van Opglabbeek, door een schenking van de graven van Loon in 1219, in handen van de abdij van Averbode. Vanaf 1283 had Neerglabbeek een eigen priester, doch gedurende lange periodes bediende de pastoor van Opglabbeek beide gemeenschappen. De pastoors waren steeds kloosterlingen van de abdij van Averbode. Pas in XIX werd Neerglabbeek een zelfstandige parochie. De huidige kerk (fig. 116) vervangt een Romaans gebouw van breuksteen en Maaskeien, waarvan resten behouden bleven in de onderbouw van de toren en mogelijk ook in de plint van het schip. Deze behoren waarschijnlijk bij de oorspronkelijke kerk die hier door de graven van Loon gebouwd werd en die reeds in XIII bestond. De bovenbouw van de toren werd gebouwd in overgangsstijl in XIII. Mergelstenen toren van één geleding onder tentdak (leien). De onderbouw van de oorspronkelijke toren, opgetrokken uit breuksteen, voornamelijk Maaskeien, bleef behouden, evenals een aantal muurpartijen in de verschillende gevels. Waarschijnlijk was de toren oorspronkelijk massief; thans een laag rondboogportaal (XVII) in de W.-gevel, in een omlijsting van hergebruikte (?) breuksteen en kalksteenblokken. Geprofileerde mergelstenen kroonlijst. Eronder op elke zijde twee smalle, rondboogvormige galmgaten.)