Nieuwerkerken (bij de Zijp)

Nieuwerkerken, bij het kasteel

Op een 300 m ten oosten van het kasteel, op de rechteroever van de Vlaamse beek die hier vlakbij, in de Zijp, haar oorsprong vindt, ligt een onregelmatige hoogte die men: De Mot heet. Volgens onze zegslieden werd zij vervormd door vergravingen; op het hoogste punt werd alleszins 2 m grond afgevoerd.

Deze hoogte schijnt ovaalvormig geweest te zijn met als afmetingen 25 m op 75 m. De sporen van een grote ringgracht zijn nog vast te stellen. Rector Silverijser zou ooit over deze plek geschreven hebben in: Het Nieuws der Week, drukkerij Brems, Herk-de-Stad.

In 2013-14 worden er werken uitgevoerd om in de Zijp twee overstromingszones in te richten. De mogelijke motte-site ('uitzichtpunt') en het aansluitend lager deel (amfibiepoelen, vijver en bijencentrum) zijn nu ingericht als recreatief natuurpark De Zijp. Het infobord maakt geen melding van de mogelijke voorgeschiedenis van de site.

  • Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, pag 41, 1972.