Hoeselt (Romershoven-De Mot)

Hoeselt, Romershoven, De Mot

In Romershoven (Hoeselt) op circa 600 m ten noorden van de kerk, wijst men u bij het huis J. Jordens, Dorpsstraat, 60, op de oever van de Bonebeek, die in de Winterbeek vloeit, een opvallend hoge vierhoekige weide aan,

die men De Mot heet.

De oppervlakte bedraagt 1 bunder, hetgeen overeenkomt met een kleine ha. Merkwaardig is de bepaling die onze zegsman hier gaf van een mot. Volgens hem is het de plaats waarheen de boeren destijds de tienden van

de oogst moesten brengen ... !

Een oude vrouw verwijst naar het voormalig voetbalveld als zijnde 'De Mot'. Het kadasterplan verwijst naar de plaatsnaam 'In de Mot' op percelen die net noordelijker zijn gelegen.

Foto's - Des Photos - Pictures

- Middeleeuwse Burchten, Colloquium te Tongeren, 12.09.1970, Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Publicatie 17, pag. 43, 1972 (de hogere tekst is hieruit over genomen).

- A.Claassen, De Motte van Romershoven, in Limburg, 1972, pag. 34-42