Innkalling til Årsmøte 10.02.2018 kl. 14:00

Publiseringsdato: 01.feb.2018 22:11:29

Årsmøte i Norsk Europajolleklubb finner sted 10.02.2018 kl. 14:00 på Sør Amfi i Arendal idrettspark, Østensbuveien 80 Arendal.

Saksliste

1. Godkjenne innkallingen og eventuelle fullmakter

2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

3. Behandle årsmeldingen.

4. Godkjenne regnskap og revis1onsberetning

5. Innkomne forslag og saker

6. Budsjett for 2018

7. Fastsette kontingent

8. Valg: Valgkomiteens forslag

9. Eventuelt


Øvrige saker som ønskes til behandling må være styre i hende senest 2 uke før årsmøtet

Umiddelbart etter årsmøtet vil NEK arrangere klasseklubbseminar for å planlegge kommende sesong.

Styret

03. 01. 2018