Innkalling til Årsmøte 04.02.2015 kl. 19:00

Publiseringsdato: 14.des.2014 11:24:00

Årsmøte i Norsk Europajolleklubb finner sted 04.02.2015 kl. 19:00 i Bærum Seilforenings lokaler, Sarbuvollveien 21 1363 Høvik

Saksliste

1. Godkjenne innkallingen og eventuelle fullmakter

2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

3. Behandle årsmeldingen

4. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning

5. Innkomne forslag og saker

6. Budsjett for 2015

7. Fastsette kontingent

8. Valg

9. Eventuelt

Øvrige saker som ønskes til behandling må være styre i hende senest 5 uker før årsmøtet

Styret

14. 12. 2014