Invitasjon til Ice camp og Ice Cup i Kaløvig

Publiseringsdato: 22.jan.2012 22:28:54

NEK inviterer til treningssamling i uke 8 (fra 23 til 26 februar) i samarbeid med Kaløvig Bådlaug utenfor Århus.

Samlingen består av to deler, der Norsk Europajolleklubb tilrettelegger del 1, torsdag og fredag.

For del 2, lørdag og søndag, slutter vi oss til opplegget tilrettelagt for danskenes samling. Del 1 vil også være åpen for

danskene og seilere fra andre nasjoner som eventuelt ønsker å delta. Se programmet nederst i invitasjonen.

Påmelding Ice Camp

Del 1: Påmelding del 1 innen 10 feb. Liste over påmeldte

Del 2: se link til egen invitasjon

HUSK å melde dere på både til del 1 og del 2

Ice Cup (3-4 mars): Regatta som gjennomføres helgen etter Ice Camp. Det er mulig (og fornuftig) å la båtene ligge

igjen etter Ice Camp. I 2010 deltok det mellom 25 og 30 e-joller i Ice cup regattaen. Opplegget var da at Jørgen Holm

fungerte som felles trener for feltet med gode briefinger før og etter seilasene. For påmelding til Ice Cup: følg link

Ice Camp 23 – 26 februar

Trener: Jørgen Holm

Foreløpig program:

Del 1 : (Ansvar Norsk Europajolleklubb)

Torsdag 23: Oppstart kl 10.00 Seiling to økter

Deretter blir det teoriaften med den "verdenskjente" Jens Villumsen. Her kommer også de lokale storjolleseilere og

emnet blir utvalgte kappseilingsregler/situasjoner.

Fredag 24: Oppstart kl 10.00 Seiling to økter

Del 2: (Ansvar Kaløvig Bådlaug)

Lørdag 25: Seiling (se eget program)

Søndag 26: Seiling (se eget program)

Overnatting

I Kaløvig Bådlaugs seilercamp. Pris pr person DKK 150 pr natt i tomanns rom. (LAN/WiFI tilgjengelig i anlegget)

Kostnader

Del 1: (NEK ansvar.):

Treneravgift DKK 200 (underskudd dekkes av NEK)

Måltider torsdag og fredag DKK 200

Måltider blir forberedt og tilrettelagt av NEK foreldre fra torsdag lunch til og med fredag

Del 2: (Kaløvig ansvar):

Treneravgift DKK 200

Måltider lørdag og søndag DKK 200

Les hele invitasjonen her