Uttak og påmelding til mesterskap 2011

Publiseringsdato: 31.mai.2011 21:26:45

Basert på rankingen etter helgens seilaser og seilernes påmelding til mesterskap ser uttaket til årets mesterskap som vist i regnearket nedenfor. For gutter er kvotene til både VM og EM fylt opp, mens det for jenter er 1 ledig plass til VM og 3 ledige

plasser til EM. Til Jr Nordisk Mesterskap er det flere ledige plasser for både gutter og jenter.

Så dersom du ikke er påmeldt, er det mulig å etteranmelde seg til de mesterskap det fortsatt er ledige plasser etter førstemann til mølla-prinsippet frem til og med fredag 10 juni. Påmelding gjøres ved å fylle inn dette påmeldingsskjemaet og betale mesterskapsavgiften.

Innbetaling av mesterskapsavgiften(e) må skje innen 4 juni til

Kontonr. 62630599992

Norsk Europajolleklubb v/ Knut Tore Fjon

For VM er mesterskapsavgiften 8000NOK.

For Jr. EM er mesterskapsavgiften 5000NOK

For JNoM er mesterskapsavgiften 5000NOK.

Er du med på mer enn et mesterskap, betales hvert mesterskap for seg.

Merk betalingen(e) med

VM 2011 + seilnummer+etternavn

JrEM 2011 + seilnummer+etternavn

JrNordisk 2011 + seilnummer+etternavn

Sluttoppgjør med regnskap blir foretatt etter mesterskapet. Det endelige overskudd/underskudd

fordeles på deltakerne der NEK og deltakerne er gjensidig forpliktet!

Les info om mesterskapene

2011_uttak_til_mesterskap