Husk å betale mesterskapsavgift.

Publiseringsdato: 07.jun.2015 19:22:19

Til dere som skal seile VM og Open week: husk å betale mesterskapsavgift til NEK.

Beløpene er 1500 NOK for Open Week og 4000 NOK for VM og skal betales til

Kontonr. 6263 05 99992

Norsk Europajolleklubb v/ Pål Aker

Merk betalingen med Arendal 2015 + seilnummer + etternavn

Sluttoppgjør med regnskap blir foretatt etter mesterskapet. Det endelige overskudd/underskudd

fordeles på deltakerne der NEK og deltakerne er gjensidig forpliktet.

Mesterskapsavgift

Avgiften til VM inkluderer kostnader for en trener og en trener rib, samt påmeldingsavgift til VM.

Avgiften til Open Week dekker en trener og en trener rib. Påmeldingsavgift til Open Week kommer i tillegg og

betales av seileren selv når han/hun melder seg på regattaen. Prisen kan ikke angis mer eksakt før

man vet hvor mange seilere som drar til OW og VM.