Invitasjon breddesamling

Publiseringsdato: 15.aug.2016 05:40:10

NEK ønsker å videreføre tradisjonen med å arrangere Breddesamling i etterkant av mesterskapssesongen. Formålet med samlingen er å dele opplevelser og erfaringer med seilere som ikke har reist gjennom en treningssamling hvor det er lagt opp til felles innkvartering.

I år arrangeres Breddesamlingen i Arendal, med treningsbase på Seilerhytta og innkvartering i Songebukta. Det er seilingens dag Lørdag 21.8.16, så om det er mulig så legges en treningsøkt i sentrum ved ASF sin stand.

Det er fremmøte i løpet av tidlig kveld. Båtene kan sjøsettes i Songebukta lørdag morgen. Samlingen drives til selvkost.

Program:

Fredag 19.8.16 kl. 20.00: Felles kveldsmat

Lørdag 20.0.16 kl. 09.00: Felles frokost

Lørdag 20.8.16 kl. 10.00: Rigging og sjøsetting

Seiling/sleping til Seilerhytta eller sentrum for trening

Lunsj på Seilerhytta

Lørdag 20.8.16 Kl.18.00 Grilling på Seilerhytta

Søndag 21.8.16 kl.09.00 Felles frokost

Trening på Seilerhytta

Lunsj på Seilerhytta

Søndag 21.8.16 kl. 16 Pakking og oppbrudd på Revesandsbrygga

Spørsmål og påmelding gjøres til Jørn på mail: jvevstad@online.no eller på tlf. 90763235

Jørn