Mesterskap 2021

Her vil det fortløpende komme ut informasjon om årets mesterskap.

Norge har en kvote på 6 gutter og 6 jenter som er forhåndskvalifisert til VM. I tillegg kan 6 gutter og 6

jenter kvalifisere seg til VM gjennom Open Week. Dersom man får en plassering blant de 50% beste

etter at de forhåndskvalifiserte er vasket ut av listene, er man kvalifisert til VM begrenset oppad til

maksimalt 12 gutter og 12 jenter inkludert de som er forhåndskvalifisert.

Ranking

Rankingen i Norge danner i utgangspunktet grunnlaget for uttak til mesterskapene. Det er til enhver

tid de siste 4 tellende NC’er som gir gjeldende ranking. I dag er situasjonen at de seilerne som ønsker

får mulighet til å seile mesterskap. Dersom man ikke er på rankingen, kan man delta etter

førstemann til mølla prinsippet. Nedenfor ser du listen over seilere som er uttatt til mesterskap i sommer:

2021_uttak_mesterskap

Uttak mesterskap

Alle seilere som er aktuelle for deltagelse i VM skal innen 25 mai ha foretatt elektronisk registering gjennom linken nedenfor. Se detaljerte uttaksregler på hjemmesiden. Ved påmelding etter 25 mai er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder.

Alle deltakere må ha betalt medlemsavgift til NEK for å delta i mesterskap.

Mesterskapsavgift

Mesterskapsavgiften til VM er satt til 4000 NOK pr seiler og er et estimat. Dette beløpet inkluderer

kostnader for en følgebåt, samt påmeldingsavgift til VM. Prisen kan ikke angis mer eksakt før man vet

hvor mange seilere som drar til VM. Dersom vi får tak i en trener og man vil ha full oppfølging av

denne treneren både på land og på vannet, vil dette komme i tillegg. Informasjon om dette vil bli gitt

når trenerkabalen er klar.

A-konto betaling - betalingsplan

Deltager avgiften betales senest 28 mai til

Kontonr. 6263 05 99992

Norsk Europajolleklubb v/ Siri T. Vevstad

Merk betalingen med VM/EM 2021 + seilnummer + etternavn

Sluttoppgjør med regnskap blir foretatt etter mesterskapet. Det endelige overskudd/underskudd fordeles på deltakerne der NEK og deltakerne er gjensidig forpliktet.

Påmelding til årets mesterskap gjøres her. Frist 25 mai.

Deltaker kontrakt mesterskap (Lastes ned, signeres og sendes til europajolleklubben@gmail.com)

Open Week og VM - Råå, Sverige, 5-16 juli.

Arrangørens hjemmeside for arrangementet.

Notice Of Race OW og VM

Mesterkapsinformasjon og deltakerforpliktelser


Open week

Seileren må selv melde seg på og betale for Open week regattaen. Dette gjøres på arrangørens hjemmeside