Utvidet frist: Søk på NEK Toppseil for 2015

Publiseringsdato: 12.apr.2015 08:42:26

NEK ønsker at flest mulig av norges aktiv E-jolleseilere skal være med på toppseil. Vi utvider derfor søknadsfristen til 20. april.

Toppseil er endel av det sportslige opplegget til NEK for jolleseilere fra hele landet, og vi håper å få fyllt alle plassene i år når VM er på hjemmebane.

En bærekraftig utvikling av seilerne i ungdomsklassen kommer i samspillet mellom bredde og topp,

og vi ønsker at alle uansett nivå, skal trene sammen og møtes på arrangementer for å lære av hverandre og utvikle seg videre mot store mål.

NEK ønsker at motiverte seilere skal få anledning til å delta på flest mulig treningssamlinger og regattaer med høy kvalitet i feltet

både nasjonalt og internasjonalt.

Hvem kan delta:

Alle treningsvillige og motiverte E-jolle silere med ambisjoner og mål om å prestere i internasjonale mesterskap

med en fremtidshorisont på 1 til 3 år uavhengig av tidligere resultater.

Forutsetninger:

Seilerne skal ha individuelle utviklings- og resultatmål.

Seilerne skal ha individuelle treningsplaner.

Delta på minst 5 arrangementer fra og med Ice Camp fra «NEK Sportslig opplegg» før mesterskapene.

Delta på minst ett internasjonalt mesterskap (JrNoM, Jr EM eller OW/WM).

Delta på breddesamling og eller NSF Treningssamling på høsten.

Detaljerte vilkår og forutsetninger står beskrevet nærmere i kontrakten som dere finner link til under.

Vi håper dette er noe for deg, så send oss en påmelding og fyll ut egenerklæringen innen 20.april 2015.

Styret i Norsk Europajolle klubb

Sportslig opplegg 2015