Innkalling til Årsmøte 29.01.2014 kl. 18:00

Publiseringsdato: 01.des.2013 20:41:57

Årsmøte i Norsk Europajolleklubb finner sted 29.01.2014 kl. 18:00 i Bærum Seilforenings lokaler, Sarbuvollveien 21 1363 Høvik

Saksliste

1. Godkjenne innkallingen og eventuelle fullmakter

2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

3. Behandle årsmeldingen

4. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning

5. Innkomne forslag og saker

6. Budsjett for 2014

7. Fastsette kontingent

8. Valg

9. Eventuelt

Øvrige saker som ønskes til behandling må være styre i hende senest 5 uker før årsmøtet

Styret

01. 12. 2014