Informasjon om mesterskapene 2012

Publiseringsdato: 29.mai.2012 06:40:28

Her følger en innføring i noen av reglene og rutinene knyttet til mesterskapene i e-jolle. Uttak, opphold, antall deltagere, kostnader, innmåling etc er kanskje litt annerledes enn i Optimist og andre båtklasser. Her prøver vi å gi en beskrivelse av noe av dette.

Verdensmesterskap 2012, Lescala, Spania

Informasjonsskriv fra NEK finner du her: Infoskriv open week og VM

Trenere: Håkon Vestby og Hanna Klinga.

For påmelding Open week og transport på trailer til Spania se her.

Junior Europeisk Mesterskap 2012, Gardasjøen, Italia

Informasjonsskriv fra NEK finner du her: Infoskriv_EM

Trenere: Carl Hansson og Ina Berentsen

Junior Nordisk Mesterskap 2012, Parnu, Estland

Informasjonsskriv fra NEK finner du her: Infoskriv_JNOM

Trenere: Ada Hovind og Anette Kleppestø

Informasjonsmøte om mesterskapene vil bli holdt lørdag 2 juni i Stavanger når protestfristen for dagens seilaser utløper. Sted vil bli annonsert.

Påmelding til mesterskap gjøres her Frist 2 juni.

Ranking

Rankingen i Norge danner grunnlaget for uttak til mesterskapene. Det er til enhver tid de siste 4 tellende NC’er som gir gjeldende ranking. Dette betyr at til mesterskapsuttak i 2012 vil de 4 være:

NC'en i Bærum høsten 2011, samt årets NC’er i Tønsberg, Asker og Stavanger. Dersom en av NC’ene utgår (vind eller noe annet), så kommer NC i Bergen 2011 med, da det alltid er de siste 4 tellende NCer som tas med.

Før endelig uttak til mesterskap kan gjøres må den endelige rankingen være ferdig, med de stryk som kan taes i henhold til reglene (egen oversikt på europajolle-siden). Dette skjer i praksis på kvelden etter NC'en i Stavanger.

Uttak og påmelding

Uttaket til årets internasjonale mesterskap vil bli foretatt så snart rankingen er klar etter NC i Stavanger 2-3 juni 2012. De 6 beste av hvert kjønn som ønsker å delta i VM blir tilbudt plass. De 9 beste av hvert kjønn på rankingen blir tilbudt plass til Jr EM. De 20 beste av hvert kjønn som ønsker å delta i Nordisk får tilbud om dette. I europajolle kan seilerne velge flere mesterskap. Seilere som ikke deltar JrEM eller VM har fortrinnsrett i uttaket til Junior Nordisk. Og dersom det etter dette fortsatt er ledige plasser, skjer uttak blant Jr.EM og/eller VM deltakerne basert på gjeldende ranking.

Alle seilere som er aktuelle for deltagelse i VM, Jr.EM eller JNoM skal før siste NC i Stavanger ha

foretatt elektronisk registering av hvilke mesterskap de ønsker å delta på her. Når

rankingen er klar etter avsluttet regatta den 3 juni må seilere og foreldre undertegne en forpliktende deltakerkontrakt (se informasjonsskriv til hvert mesterskap) for de(t) mesterskap de er tatt ut til og har angitt at de ønsker å delta i.

Når man har fått tilbakemelding fra hvem som ønsker å delta, så tar man den endelige rankingen (etter NC i Stavanger) og tildeler plasser nedover rankinglisten til alle plassene er fylt opp.

Dersom det viser seg at det ikke er nok seilere som har søkt om deltagelse (altså at det er ledige plasser) så foretaes en "først til mølla"-tildeling etter dette. I praksis skjer det at man kanskje ikke får 20 jenter og 20 gutter til Jr Nordisk. Etter at uttak er gjort kan man ha ledige plasser. Da legger NEK ut en nyhet om at det er ledige plasser på europajolle.no. Den som da har lyst på en slik plass, og som ikke søkte opprinnelig, melder fra til NEK. Tildeling etter fristen (mao når ikke alle plasser ble tatt av de som meldte interesse i rett tid) skjer altså fortløpende til man har fylt opp kvoten, det taes altså ikke hensyn til rankingen etter at ordinært uttak er gjort.

Seileren er bundet av sin søknad om plass i et mesterskap. Dette betyr at om du har søkt om plass i Jr EM og har ranking som gjør at du blir tatt ut, så må du stille i mesterskapet. Det betyr at man er ansvarlig for å betale kostnaden som en plass utgjør. Årsaken er at budsjettene baseres på at kvote til EM og VM fylles. Om mange plutselig faller fra vil kostnaden på de som blir igjen bli svært høy.

I praksis fyller Norge opp sine kvoter til VM og Jr EM. Til Jr Nordisk mesterskap har vi de siste årene kun fylt hele kvoten når arrangementet var i Norge. I år (2012) har vi mange nye seilere i rekruttklassen (heldigvis!!) og håper at det er mange som vil dra til Jr Nordisk i Estland i år. Har du ikke helt bestemt deg for om du vil delta i JNoM før Stavanger så følg med og meld deg på dersom du skulle få lyst og det er ledige plasser. Jr Nordisk er utrolig sosialt og morro.

Alder

Uttak til Jr EM gjelder for seilere til og med det året man fyller 19 år, dvs. seilere født i 1993 og senere.

Uttak til JNoM gjelder for seilere til og med det året man fyller 18 år, dvs. seilere født i 1994 og senere.

For uttak til VM er det ingen aldersbegrensning.

Kvoter

Norge har følgende kvoter til mesterskapene:

Jr Nordisk Mesterskap (JNoM): 20 jenter og 20 gutter

Jr EM: 9 jenter og 9 gutter

VM: 6 jenter og 6 gutter

Innmåling.

Det finnes mange myter og hysteriske fortellinger knyttet til innmåling. Og felles for de fleste er at de er sanne....!

Men når det er sagt; det finnes ingen som har blitt nektet å starte pga utstyr som ikke til slutt har blitt målt inn. Så alle kommer igjennom til slutt. Men det er nesten ingen som kommer igjennom feilfritt på første forsøk.. Alle må enten pusse litt, lakke litt, skru litt eller generelt fikse ett eller annet. I fjor var det eksempel på deltagere som målte inn alt utstyret til VM og uken etterpå måtte endre noe når det skulle måles inn til EM... Samme utstyr og til og med samme person som målte...

Men uansett må man ha målepapirer på alt utstyr. I tillegg båtkort, medlemskort i NEK og forsikringspapirer (se under, viktig!)

Resten fikses med arbeidsinnsats, sandpapir, lakk i svart og hvitt etc etc. Og med et smil.

Til de som lurer på hva som skjer på innmåling:

IECU (internasjonale e-jolle forbundet) har en reprsentant som (iherdig) måler alt utstyr på e-jollen. Ror, kjøl, mast og bom måles og ser til at det er innenfor max/min merker. Man ser at hvite merker på bom og mast (begrensning på uthal, på hvor høyt seilet kan gå etc) er korrekte. Man veier båten for å se at denne ligger innenfor godkjente begrensninger. Etc etc. Imponerende stykke arbeid. Lett frustrerende, men fasinerende...

Når alt endelig er ok får man et skjema hvor alle punkter et krysset ut. Dette leveres sammen med registreringen.

For JNoM har det ikke vært innmåling på denne måten i de siste årene. Båter kan (og vil) bli trukket ut til kontroll. Det er også her svært viktig å ha papirer med og i orden!!

Forsikringer.

I det enkelte arrangementets NoR (Notice of Race) står det spesifisert hvilket forsikringsbeløp (oftest i Euro) som forsikringen minimum må dekke. Sørg for at du har forsikringspapirer på engelsk der det fremgår klart og tydelig at du er dekket i henhold til minimumskravene. Er du usikker på hvordan disse papirene kan se ut (hva forsikringsselskapet ditt skal skrive), så snakk med hevm som helst av foreldrene til seilere som har vært i EM/VM. De gir deg helt sikkert en kopi som du kan sende ditt selskap. Evt snakk med lagleder eller ansvarlig for mesterskapet etter at du er uttatt, så får du helt sikkert hjelp om det behøves. Dette er ganske kurant, men mye lettere å ta før man resier enn på en mobiltelefon med høy puls under registreringen!

MESTERSKAP ER GØY!!

Nerven før og under mesterskapene er til å ta og føle på. Det gjelder hos seilerne, og i mist like stor grad hos foreldrene. Mesterskapene gir våre seilere minner for livet! Å kunne gå rundt med det norske flagget og vite at man nå skal være en representant er bra! Men i tillegg til det sprtslige er også det sosiale oppi det hele viktig. EM og VM er seriøst. Seilerne tar det hele alvorlig og surrer ikke bort kvalitetstid og hvile. Likevel er det mange som har tid til å prate med andre deltagere fra andre nasjoner både på land og på vann. Seilingen binder ungdommen sammen uansett språk, plassering på resultatlisten eller alder. I JNoM er det muligens litt større fokus på det sosiale, men når regattaene er i gang gjelder det å komme først der og.

Resultatene er selvsagt viktig. "Alle" spør når man er ferdig "Åssen gikk det?" Dette kan kanskje gi en følelse av at det bare er plasseringen som er viktig. Og det er klart at i et JNoM, EM eller VM er man på et så høyt nivå at det sportslige resultatet skal være viktig. Men alle har en karriere. Ingen starter øverst på listen og blir der. De fleste kommer ikke dit i det hele tatt. Men så lenge man opplever en fremgang sportslig og i tillegg trives med det man driver med, så vil man være veldig happy!

NEK har en målsetting om pallplass i de fleste klassene i mesterskapene i år. Men kanskje enda viktigere har vi en målsetting om at alle plassene til EM og VM besettes av motiverte seilere med ambisjoner. Ambisjoner er så mangt, men målet er at man utvikler seg og blir en bedre seiler år for år. Vi håper også at vi kan fylle hele kvoten til JNoM med både erfarne og "ferske" E-jolle seilere slik at det blir et godt sosialt miljø og gode muligheter for sportslig utvikling.

Om du er i tvil om du kan komme med til et mesterskap, eller kanskje ikke tror du er i nærheten, så søk om plass! Det er ofte seilere som sier nei takk til plass pga forskjellige forhold.

Ha en super seilsesong! Håper å se deg i Estland, Spania eller Italia.

Styret i NEK