Har du planlagt å seile Open Week 2011?

Publiseringsdato: 30.mai.2011 22:26:42

Det gir mulighet for å kvalifisere seg til VM og det gjør du dersom du seiler inn blant de 50% beste i denne regattaen fratrukket de som allerede er forhåndsuttatt til VM. (Maks. antall norske seilere som kan kvalifisere seg på denne måten er 6 av hvert kjønn.) For allerede uttatte VM seilere gir denne regatten verdifull oppkjøring på VM banen før mesterskapet begynner.

Påmeldings- og betalings-fristen til Open Week er 30 juni 2011.

Det er seileren selv som må melde seg på til Open Week, mens E-jolleklubben foretar påmelding av seilere til selve VM.

Link til arrangementet finner du her.