NEK Toppseil 2013

Publiseringsdato: 14.jan.2013 19:49:29

Som sportslig opplegg for 2013 ønsker styret i Norsk Europajolleklubb å tilrettelegge for en ny elitesatsingsmodell – «NEK – Toppseil».

Bakgrunn:

· Ansvaret for Toppseil er for 2013 overført fra NSF til Klasseklubbene.

· NEK mener at bærekraftig utvikling av seilere i ungdomsklassene kommer i samspillet mellom bredde og topp.

· NEK ønsker at motiverte seilere skal få anledning til å delta på flest mulig treningssamlinger og regattaer med høy kvalitet i feltet både nasjonalt og internasjonalt.

Hvem kan delta:

· Alle treningsvillige og motiverte E-jolle seilere med ambisjoner og mål om å prestere i internasjonale mesterskap (1-3 år) uavhengige av tidligere resultater.

Forutsetninger:

· Seilerne skal ha individuelle utviklings og resultatmål.

· Seilerne skal ha individuelle treningsplaner.

· Delta på minst 5 arrangement fra og med Ice Camp fra «NEK Sportslig opplegg 2013» før mesterskapene.

· Delta på minst 4 NC’er og NM.

· Delta på minst ett internasjonalt mesterskap (Jr NoM, Jr EM eller OW/VM).

· Delta på breddesamling og/eller Hvassersamling høst.

Hva får du?

· Forutsigbare trenings- og arrangements planer.

· Du får plass på NEK sitt elitesatsingslag.

· Du vil få din andel av støtte til elitesatsingen som NEK klarer å hente fra sponsorer og andre bidragsytere.

· Eventuell sponsorfinansiert «NEK Toppseil» bekledning.

Finansiering

· Da det er svært begrensede midler tilgjengelig til å støtte satsingen vil hovedprinsippet for NEK Toppseil være deltagerfinansiering til selvkost.

· NEK styret har besluttet å støtte «NEK Toppseil» med 25.000 kroner for 2013 sesongen.

· NEK styret ønsker videre å kartlegge muligheten for ytterligere bidrag og sponsorstøtte. Eventuelle midler fra NSF og andre støttespillere vil benyttes som del finansiering av kostnader til trenings- og regattasamlinger for de seilerne som ønsker å forplikte seg til å delta på «NEK Toppseil» .

· Det vil være en egenandel på kr 5.000 pr deltager. Egenandelen er en forskuddsinnbetaling for å bekrefte forpliktelsen. Beløpet er øremerket til finansiering av NEK Toppseil prosjektet, og vil ved sesongslutt inngå i sluttavregningen

Påmelding:

Søknad med beskrivelse av individuelle treningsplaner og målsetninger (1-3 år) sendes på mail til europajolleklubben@gmail.com innen 31. januar 2013.

Sportslig opplegg 2013