Presentasjon av ny seilerlinje i Akershus 25 januar 2012

Publiseringsdato: 15.jan.2012 09:36:16

Vestby videregående skole inviterer til åpen skole og hør Siren Sundby fortelle om ambisiøse

lærings- og toppidretts- mål. 25. Januar 2012

Alle 10. klasse elever og andre interesserte er hjertelig velkommen til Åpen

skole ved Vestby videregående skole. Her vil du kunne høre Siren Sundby

snakke om ambisiøse mål innen fag og idrett og hvordan skole og seiling ble

tilrettelagt for å oppnå de mål hun hadde satt seg.

Soon Seilforening og Vestby videregående skole vil presentere faglig og

idrettsplaner for den nye seillinjen med full SSP(Studiespesialiserende

Program). Seilfaglig satses det både på Olympiske Jolleklasser og Storbåt.

Kravene til elevene er at de; ønsker å kombinere kvalitetsutdanning og

regattaseiling innen en av båtklassene som tilbys.

Les invitasjonen her