NEK Toppseil 2013

Publiseringsdato: 12.mar.2013 17:44:43

Som sportslig opplegg for 2013 har styret i Norsk Europajolleklubb nå tilrettelagt for den nye elitesatsingsmodellen – «NEK – Toppseil».

Mer informasjon finnes under NEK Toppseil i menyen til venstre.

Årets lag er på 13 utøvere fra 7 ulike seilforeninger.

Henrik Halvorsen Bucher, Nesodden Seilforening

Henrik Andersen, Nesodden Seilforening

Simen Duus Carlsen, Arendal Seilforening

Martine Steller Mortensen, Arendal Seilforening

Nora Johanne Brodtkorb, Horten Seilforening

Lars Johan Brodtkorb, Horten Seilforening

Martin A. Vevstad, Arendal Seilforening

Kristine Gustavsen, Arendal Seilforening

Håvard Aker, Tønsberg Seilforening

Håvard Katle Fjon, Stavanger Seilforening

Emil Fadler Kvamme, Bærum Seilforening

Kristoffer Rosmo, Bundefjorden Seilforening

Juni Bjørneset, Soon Seilforening