Innkalling til Årsmøte 01.02.2012 kl. 18:00

Publiseringsdato: 24.nov.2011 08:01:55

Årsmøte i Norsk Europajolleklubb finner sted 01.02.2012 kl. 18:00 i Bærum Seilforenings lokaler, Sarbuvollveien 21 1363 Høvik

Saksliste

1. Godkjenne innkallingen og eventuelle fullmakter

2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

3. Behandle årsmeldingen

4. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning

5. Innkomne forslag og saker

6. Budsjett for 2012

7. Fastsette kontingent

8. Valg

9. Eventuelt

Øvrige saker som ønskes til behandling må være styre i hende senest 5 uker før årsmøtet

Styret

24. 11. 2011

Les innkallingen her