Lag NM og rankingseilas 2013

Publiseringsdato: 01.des.2012 08:47:49

Norsk Europajolleklubb (NEK) sendte 29. oktober i år ute en utlysning etter arrangører for lag NM og rankingseilas 2013 for ejoller og mottok mange gode søknader. Styret i NEK har samlet vurdert søknadene til seilforeningene og tildelt lag NM til Bærum SF og rankingseilasen til Horten SF.

NEK takker interesserte foreninger og oppfordrer de søkerne som ikke er tildelt arrangement denne gangen om å søke igjen til neste år.

Vi gleder oss til neste seilsesong og ser fram til et godt samarbeid i planleggingen av arrangementene og ønsker neste års arrangører lykke til.

Med vennlig hilsen,

Per A. Brodtkorb

Norsk Europajolleklubb