Informasjonsmøte om mesterskap 2013

Publiseringsdato: 30.mai.2013 08:42:26

1 juni avholdes informasjonsmøte for foreldre og seilere om mesterskapene i 2013. Møtet starter etter protestfristens utløp lørdag, i området rundt sekretariatet.

Agenda

Velkommen med presentasjon av styret og trenerne som er tilstede (Per Andreas)

Ranking/kvote til mesterskapene / Open week (Inger)

Hva er allerede klart til mesterskap / trenere/ bosted / rib etc. Hva gjenstår?

Kort info om EM ( Knut Tore ) og VM OW ( Per Andreas) og Nordisk ( Espen)

Tidsfrister / prosedyre for påmelding / Innbetaling (Pål)

Valg / Presentasjon av teamleadere og ass. teamleadere (Per Andreas)

Nationscup / uttak til lagseiling samling tirsdag etter pinse. (Inger)

Spørsmål / Annet ( Per Andreas)

Teamleaderne samler sin gruppe for de ulike mesterskapene for nærmere planlegging enten samme kveld, eller når de finner det naturlig.