Årsmøtet flyttes til 1 feb 2012

Publiseringsdato: 23.jan.2012 01:02:01

På grunn av inntrufne omstendigheter må vi flytte årsmøte en uke. Ny møtedato blir onsdag 1 feb kl1800 på samme sted i Bærum SF sine lokaler.

Les innkallingen her