Bli medlem

Medlemskap i Norsk Europajolleklubb

Norsk Europajolleklubb, NEK er tilsluttet IECU, International Europe Class Union.

NEK er en klasseklubb for Europajoller og er underordnet Norges Seilforbund, NSF, som igjen er underordnet Norges Idrettsforbund.

Flere gode grunner til å bli medlem av Norsk Europajolleklubb:

  • Du vil få bedre muligheter til å videreutvikle deg selv som seiler

  • Du kan delta på Norgscuper og NEK-samlinger

  • Du kan kvalifiserer deg til å seile internasjonale mesterskap

Hva koster det:

Medlemskap koster 550 kr for første medlem og 300 kr for neste medlem innen samme familie.

Medlemskap for seilforening er 500 kr.

Hvordan blir jeg medlem:

Send en e-post eller vanlig post med

  • Fullt navn

  • Adresse

  • Fødselsår og dato

  • Telefon privat og mobil

  • E-post adresse

  • Seilforening

  • Medlemstype: Hovedmedlem, familiemedlem, Seilforening

til Siri Vevstad,

Kystveien 194

4842 Arendal

Siri.Thorvaldsen.Vevstad(at)agderfk.no

samt betal kontigent til konto nr: 6263.05.99992, Norsk Europajolleklubb