Mesterskap 2023

Her vil det fortløpende komme ut informasjon om årets mesterskap.

Norge har en kvote på 4 gutter og 4 jenter som er forhåndskvalifisert til VM. I tillegg kan 4 gutter og 4

jenter kvalifisere seg til VM gjennom Open Week. Dersom man får en plassering blant de 50% beste etter at de forhåndskvalifiserte er vasket ut av listene, er man kvalifisert til VM begrenset oppad til maksimalt 8 gutter og 8 jenter inkludert de som er forhåndskvalifisert.

Ranking

Rankingen i Norge danner i utgangspunktet grunnlaget for uttak til mesterskapene.  Siden det ikke er arrangert NC i ejolle de siste årene har styret bestemt at  det er “Star Sailors League” (SSL) rankingen for ejoller som gjelder istedet. (Se Ranking | Star Sailors League). Denne rankingen følger egne regler beskrevet her: Star Sailors League – Wikipedia. I dag er situasjonen at de seilerne som ønsker får mulighet til å seile mesterskap. Dersom man ikke er på rankingen, kan man delta etter førstemann til mølla prinsippet. Nedenfor ser du listen over seilere som er uttatt til mesterskap i sommer:

2023_uttak_mesterskap

Uttak mesterskap

Alle seilere som er aktuelle for deltagelse i VM skal innen fristen ha foretatt elektronisk registering gjennom linken nedenfor. Se detaljerte uttaksregler på hjemmesiden. Ved påmelding etter fristen er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder.

Alle deltakere må ha betalt medlemsavgift til NEK for å delta i mesterskap.

Mesterskapsavgift

Mesterskapsavgiften til VM er satt til 6000 NOK pr seiler og er et estimat. Dette beløpet inkluderer kostnader for en følgebåt, samt påmeldingsavgift til VM. For Jr EM er avgiften satt til 3000 NOK og for Master EM 1800 NOK per seiler. Disse beløpene dekker kun påmeldingsavgiften.

Prisene kan ikke angis mer eksakt før man vet hvor mange seilere som drar til mesterskapene

A-konto betaling  - betalingsplan

Deltager avgiften betales senest 9 juni til

Kontonr. 6263 05 99992

Norsk Europajolleklubb v/ Siri T. Vevstad

Merk betalingen med VM/EM 2023 + seilnummer + etternavn

Sluttoppgjør med regnskap blir foretatt etter mesterskapet. Det endelige overskudd/underskudd fordeles på deltakerne der NEK og deltakerne er gjensidig forpliktet.

Påmelding til årets mesterskap gjøres her.  Frist 7 juni.

Deltaker kontrakt mesterskap (Lastes ned, signeres og sendes til europajolleklubben@gmail.com)

Open Week og VM - Vallensbæk, Danmark, 3-14 juli.

Arrangørens hjemmeside og facebookside for arrangementet.

Notice Of Race OW og VM

Mesterkapsinformasjon og deltakerforpliktelser


Open week

Seileren må selv melde seg på og betale for Open week regattaen. Dette gjøres på arrangørens hjemmeside

Jr og Master EM

Jr  EM - Ustka, Polen 4 - 10. august.

Master  EM - Ustka, Polen 11 - 15. august.

Arrangørens hjemmeside

Notice Of Race