Klasseklubbene søker NC arrangører

Publiseringsdato: 06.des.2015 19:25:15

Klasseklubbene og Norges Seilforbund hadde 27. oktober møte om neste års NC terminliste.

Klasseklubbene har kommet frem til følgene NC helger:

  • NC 1, 23-24 april: Optimist, E-jolle, Laser og 29er

  • NC 2, 7-8 mai: Optimist, E-jolle og Feva

  • NC 3, 21-22 mai: Optimist

  • NC 4, 28-29 mai: 29er, Laser, Brett og E-joller. Her ønsker E-jollene sitt NM. Ta kontakt med E-jolleklubben for mer info.

  • NC 5, 4-5 juni: Laser, 29er og Feva

  • NC 6, 10-11 sept: Optimist og Brett

  • NC 7, 17-18 sept: 29er; Laser, Feva

Seilforeninger som ønsker å søke på et av arrangementene bes sende sin søknad til per.christian@seiling.no innen 27. november. Klasseklubbenes tildeling vil skje innen 10.desember.

Norges Mesterskap

Søknadsfrist for Norges Mesterskap er 1.desember. Her oppfordres det til dialog mellom foreninger og klasseklubber.

E-jolleklubben ønsker arrangører til sitt Lag NM 24-25 september (se også E-jolleklubbens ønske om NM i ovenstående NC liste)

Optimistjolleklubben søker etter arrangør til sitt NM 12-14 august. Dette skal være et tre dagers arrangement, med tilbud også for "coming stars".

Ta direkte kontakt med klasseklubb ang NM søknader. Søknadsskjema (http://www.seiling.no/index.php/regattaseiling/nm ) sendes NSF etter enighet med klasseklubb.