Per A Brodtkorb ny leder av NEK

Publiseringsdato: 05.feb.2012 17:11:50

Med seg i det nye styret får han Knut Tore Fjon, Bjørn Nordstrand, Pål Aker, Inger Bucher, Morten Bragdø og Siri Vevstad. De nye seilrepresentantene i styret er Emil Fadler Kvamme og Martine Steller Mortensen.

Nytt styre og litt gammelt fv.: Emil F. Kvamme, avtroppende leder Arild Mo, påtroppende leder Per A. Brodtkorb, Bjørn Nordstrand, Pål Aker.

Se hele styret