NEK søker klasseklubbtrener for 2015. Frist 10 mars

Publiseringsdato: 28.feb.2015 08:36:00

Vi søker en trener som kan fylle følgende oppgaver:

 • Være en inspirator for erfarne og nye e-jolleseilere.

 • Være hovedansvarlig for gjennomføring og oppfølging av «NEK Toppseil»

 • Være aktiv på NEK sin facebook side

 • Stå oppført på NEK sin hjemmeside med telefonnummer og/eller e-post adresse slik at han/ hun kan være tilgjengelig for spørsmål og støtte, særlig fra seilere fra klubber som ikke har egen trener.

 • Være trener i NEK-regi på enkelte regattaer der vi tilbyr trenerstøtte til seilere fra klubber som ikke har egen trener. (Dette tilbyr NEK til selvkost til seilerne)

 • Være NEK trener på flest mulig arrangementene som:

  • Liros Cup Stenungsund i april

  • Minimum ett av tre mesterskap (Jr. NoM (Finland), Jr. EM (Spania), VM (Arendal)

  • Breddesamling

Dette er hva vi kan tilby

 • Motiverte seiler

 • Trivelig miljø

 • Fast lønn for oppfølgingsansvaret i forhold til deltagere på «NEK Toppseil».

 • Lønn etter gitte satser for treneroppdrag på arrangementene.

Vi leter primært etter en erfaren trener med god kjennskap til klassen, men andre vil selvfølgelig også bli vurdert.

Jobben kan eventuelt også deles mellom flere kandidater dersom dette er aktuelt.

Interesserte kan sende søknad til europajolleklubben(at)gmail.com Søknadsfrist: 10. Mars 2015

For spørsmål om stillingen, ta kontakt på telefon 90623185 eller på e-post eraggan@online.no

Med hilsen

Espen Raggan Norsk Europajolleklubb