Utlysning: Norges Cup arrangører for 2012 søkes

Publiseringsdato: 27.okt.2011 20:24:38

I møte mellom klasseklubbene 18. oktober ble følgende Norges Cup (NC) datoer vedtatt for 2012. Vi ønsker i utgangspunktet å slå sammen klassene til store NC’er og oppfordrer søkende seilforeninger om å samarbeide om arrangementet med andre foreninger, f.eks. fra indre Oslofjord og ikke minst klasseklubbene.

Vi ber om at interesserte arrangører søker på helgene som er forslått.

Som det fremkommer i tabellen er det foreslått opptil 4 baner, dette utfordrer arrangøren i samarbeid med klasseklubbene til å legge opp til fornuftige banelengder for klassene. Normalt skal følgende baneinndeling benyttes som indikert i kapittel 5,2, i NC håndboka.

Merknader: 1) Bare Laser 4,7. 2) Også Europa Cup forventer under 20 utenlandske båter, helst Østlandet. 3) E-jolle rankingregatta

Optimistjolleklassen hadde suksess med ”fleet” seilas de siste årene, hvor det var rundt 100 joller på startlinjen, og ønsker i utgangspunktet å fortsette med dette.

Se for øvrig NC håndboken som nylig har vært revidert. Vi ber om at søkere for neste års arrangement tilstreber å følge de anbefalinger som er beskrevet i denne. Dersom søkere ønsker å avvike fra anbefalingene i NC håndboken, ber vi om at dette fremkommer i søknaden.

Søknadsfristen for neste års arrangement er satt til 16. november, søknaden sendes elektronisk til klasseklubbene v/Vibecke Schøyen, vibecke@seiling.no

Klasseklubbene avholder et tildelingsmøte snarest mulig etter 16. november og håper å motta mange gode søknader.

Optimistjolleklubben og E-jolleklubben ønsker arrangør for lag-seilaser i september og ber aktuelle foreninger ta kontakt.