Håkon Vestby er ny klasseklubbtrener

Publiseringsdato: 19.mar.2012 02:03:00

for europajolleklubben. Han vil være trener under open week og VM samt mange av årets treningssamlinger. Han har sin egen side her på europajolle.no hvor han kan kontaktes for spørsmål og coaching. Dette håper vi vil være til nytte for våre medlemmer og da særlig de i mindre klubber med begrenset tilgang

på erfarne e-jolle trenere. I denne jobben vil han også følge opp sin blogg for spørsmål og svar om e-jollen andre tips på http://europajolletrenern.blogspot.com/.

Vi i NEK er meget fornøyd for å ha fått ham som klasseklubbtrener og håper han vil bli tatt godt imot av våre erfarne og nye e-jolleseilere. Vi ønsker ham lykke til i trenergjerningen denne sesongen.