Innkalling til Årsmøte 17.01.2013 kl. 18:00

Publiseringsdato: 01.des.2012 09:30:56

Årsmøte i Norsk Europajolleklubb finner sted 17.01.2013 kl. 18:00 i Bærum Seilforenings lokaler, Sarbuvollveien 21 1363 Høvik

Saksliste

1. Godkjenne innkallingen og eventuelle fullmakter

2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

3. Behandle årsmeldingen

4. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning

5. Innkomne forslag og saker

6. Budsjett for 2013

7. Fastsette kontingent

8. Valg

9. Eventuelt

Øvrige saker som ønskes til behandling må være styre i hende senest 5 uker før årsmøtet

Styret

01. 12. 2013

Les innkallingen her