Nyt på siden

19. april 2018

Kostskolens første forstanderpar

Kendte portrætter skal også være med. Her Anna og Christian Wad.

18. april 2018

Nyt fra afdansningsballet i 1966

14. april 2018

Reportage fra afsløringen af Bergs mindestøtte

Der blev holdt gode taler og skrevet en flot sang til Christen Bergs ære. Det var forsidestof.

14. april 2018

Jørgen Minors debutroman

Anmeldelse af "Tavshed er guld" i Aktuelt, 1982

14. april 2018

Bogø Hovedgade - Kulturarvsatlas

Uddrag af beskrivelsen af Bogø Hovedgade i Møn Kulturarvsatlas, 2006

13. april 2018

Bogø Vesterskov markeret på søkort

Jens Sørensens søkort fra Smålandshavet er formentlig opmålt i 1690 eller 1692.

12. april 2018

En Bogø-landmands kalendernoter

Hans Christian Larsen på "Tjørnevang" førte kalender om livets gang på gården i 1958.

12. april 2018

Dæmning fra Farø til Bogø i 1906?

Præstø Amtsråd behandlede en ansøgning

12. april 2018

Kommunen overtager Navigationsskolen

Sognerådets tak til familien Berg ved overtagelsen i 1922

12. april 2018

Tørlægningsprojekt for Bogø Letten i 1919

12. april 2018

Historiske kort på nettet

Geodatastyrelsen har scannet en masse gamle kort. Her er en side, der henviser til stedet.

11. april 2018

Bogø Vesterskov i 1600-tallet

Fra Resens billedatlas

10. april 2018

I 1876 blev Rytterskolen betydeligt udvidet


Se licitationsannoncen på siden om Bogø Rytterskole.

10. april 2018

Et billede af pålidelighed, ro og ordentlighed

Bankbestyrer Oluf Olsen ved arbejdet i Bogø Bank. Et dejligt genrebillede fra en dansk landsbybank i 1954.

9. april 2018

Landvindingsprojekter ved Bogø 1921-1956

8. april 2016

Nyopdaget foto fra forsamlingshusbakken mod nord ad Bogø Hovedgade - taget kort tid efter 1904

Vi har fremstillet kort med sigtelinjer mod kirketårn og navigationsskole - og højdekurver, så man bedre kan orientere sig på billedet. Rul ned til Bogø Hovedgade 118 på dette link og se både billeder og kortet i stor størrelse der.

6. april 2018

Tre nye gårdmalerier fra Bogø

To af Kræsinggården og et af Sparegården. Lagt på siden med gårdmalerier i alfabetisk orden.

Et Marshall damplokomobil

1. april 2018

Mekaniseringen af Bogøs landbrug

En annonce i avisen for 100 år siden er beviset for, at der engang var et damplokomobil på Bogø. Den tidligste omtale af et damptærskeværk på Bogø finder vi dog allerede i december 1912 i forbindelse med en brand på Kathøjgård. Typisk gik man sammen i et andelsselskab, et tærskeselskab, om at eje et lokomobil.


31. marts 2018

Isbådssejlads i 1996

Freddy Breck, Gunnar Langkilde og Lasse Larsen sejlede med isbåd ved Skåningebro den 11. februar 1996. Et kvarters videoopvisning.

27. marts 2018

Opsigtsvækkende fund: 45 år gamle billeder fra Bogø Revy 1973


Vi har fået billederne af Jelle Jørgensen, der var med i de første revyer. Nu ligger de under Revyer. Der er også en liste med navne på de medvirkende fra Bogø Idrætsforenings invitation til revyen

27. marts 2018

En herlig sang til Bogø Revy 1973


Vi har fået en kopi af Jelle Jørgensen, der var med i de første revyer. Nu ligger den her, både under Revyer og Sange. Den går på melodien I den gamle pavillon.


Der er et link til klaverakkompagnement ved teksten.

26. marts 2018

En billedbiografi om smeden og samleren Leif Nowicki

Leif Nowicki kommer fra Toreby på Lolland. I 1956, efter syv års skolegang, blev han ansat som arbejdsdreng på Brødrene Clausens Maskinfabrik i Toreby.

25. marts 2018

Kært barn har mange navne

Fryseboksen, Bogø Fryseri, Kødfrysningsanlægget er nu beskrevet. Andre steder talte man om fællesfryserier, frysehuse eller andelsfrostbokse.

25. marts 2018

To fotografier af Pihlgårds brand

Vestergade 4, Bogø. Pihlgårds brand i sommeren 1920. Fotograferet af den ferierende blikkenslagermester G.V. Hannibal

23. marts 2018

Medlemmerne af Bogø Mandskor i 2003

I slutningen af siden under menupunktet Sange er alle medlemmerne nævnt - og den første bestyrelse

22. marts 2018

Bogøs historie får man i Brugsen


Det nye årsskrift venter på bladhylderne • 8 artikler • 60 sider • 60 kr.

  • · Marianne Meyer: Et familieimperium på Bogø Hovedgade
  • · Søren Meyer og Aase Kirkeby Hansen: Erindringsglimt fra Bogø år 1950
  • · Benny Knudsen: Historien om Bogø Kostskole 1887-2005
  • · Benny Knudsen: Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002
  • · Jørn Søllingvraa: Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016
  • · Brigitte Alfter: Smed og samler. Interview med Leif Nowicki
  • · Freddy Jørgensen: Bogø Revy 1973-2015
  • · Freddy Jørgensen: Glimt fra Bogøs anekdoteskat

17. marts 2018

Film på Bogø Badehotel

Albert Rasmussens film "Falster i farver" gik i 1943 sin sejrsgang på egnen. Mandag den 4. oktober 1943 blev den vist på Bogø Badehotel, hvor ca. 100 tilskuere gav deres bifald til kende.

17. marts 2018

Bogø Foredragsforening

Skuespiller Elith Foss gæstede den 9. december 1943 Bogø og læste ved et møde i Bogø Foredragsforening 10 småfortællinger.

16. marts 2018

112 år gammelt maleri af Stæhrgården

Det lå og gemte sig på loftet • nu er det fremdraget • se det sammen med de andre gårdmalerier

16. marts 2018

En billedkavalkade fra årets generalforsamling

Glimt fra aftenens forløb • 40 medlemmer var mødt op

16. marts 2018

Bogøs historie • foreningens årsskrift for 2017

I aftes blev det nye årsskrift præsenteret ved foreningens generalforsamling

15. marts 2018

Et smukt Anton Rasmussen-foto af Hattedammen

Bogø Hovedgade 74, 78, 80, 82, 93

12. marts 2018

"Tyrolerferdinand" i 1972-73

Billedserie fra dilettantforestilling i Forsamlingshuset

11. marts 2018

Nogle sider om gårde er blevet udbygget

Supplerende illustrationer på siderne med Holmegård, Stæhrgård og Vesterskovgård

9. marts 2018

Et prægtigt billede fra 1914

Folkene fra Holmegården høster hø på Barholm

7. marts 2018

Vilhelm Olsen på Holmegård

Nye billeder af familien og et link til Vilhelm Olsens fortælling "Mens Myrterne visne", som vi har modtaget som pdf i dag.

5. marts 2018

Portrætter af præsterne Pontoppidan og Pasbjerg

Foto af pastor Pasbjerg med frue har vi netop modtaget i dag.

Desuden er siden med præstefortegnelser væsentligt udvidet.

2. marts 2018

En lille lokaleændring til generalforsamlingen

Vi flytter fra Leonardo til Aula 10 lige ved siden af. Det er torsdag den 15. marts 2018, kl. 19.00. Årskontingentet er 125 kr. pr. person. Oplysninger om indmeldelse.

1. marts 2018

Gårdejer, skribent og digter

Vilhelm Olsen på Holmegård, 1906-1921

1. marts 2018

Feriekolonien Stenkilde

En kort beskrivelse og to luftfotos fra 1949 og 1973.

28. februar 2018

Folkesagnet om Lindebroen, lindormen og rottefængeren

26. februar 2018

Ludvig Holbergs betragtninger om Bogøs administrative tilhørsforhold

24. februar 2018

I 1788 måtte Kancelliet gribe ind for at instruere stiftsbefalingsmand og biskop om afgørelse af en strid på Bogø om betaling til præstens medhjælpere

Se [Resolutioner og Collegialbreve, s. 376-377, 12. juli 1788], hvor både originalsider og udskrift ligger

15. februar 2018

De voksnes kaffebord ved afdansningsballet


Nu er der sat navne på hele kaffeselskabet.

14. februar 2018

Bogø fik bronzemedalje for sit smør

I 1912 fik Andelsmejeriet en bronzemedalje for sit smør på Landbrugsudstillingen i Købehavn. Vi har et par avisreferencer til nyheden på denne side.

13. februar 2018

Gårdmaleri af Stormgården

Endnu et gårdmaleri fra Bogø er dukket op. Denne gang ved Alice Madsens mellemkomst. Vi ser den gamle Stormgård, før det nye stuehus blev bygget i 1940. Vinklen er næsten den samme som på et luftfoto fra 1939. Det viser vi også på siden.

11. februar 2018

I 1891 nedbrændte Holmegård til grunden

8. februar 2018

Lindebroens udbygning i 1860

Her er et direkte link til siden med licitationen i Lolland-Falsters Stifts-Tidende

8. februar 2018

H.C. Hansens viktualiehandel anno 1927

Postkort fra Stenders negativsamling i Det Kongelige Biblioteks Billedsamling.

7. februar 2018

Da der kom busdrift til Bogø

Siden indeholder bl.a. statistikker for passagertallets udvikling i perioden 2014-2017. På rute 664 er tallet vokset betragteligt, mens der er færre passagerer på den langt mindre benyttede rute 750.

7. februar 2018

Holmegårds historie i korte træk

Ved den tidligere ejer Jørgen Damsbo.

7. februar 2018

Læserne bestormer redaktionen med billeder fra afdansningsballer på Bogø

Se de nye billeder fra 1967 til 1971

5. februar 2018

Damptærskeværk på Bogø

En notits om branden på Kathøjgård i 1912 fortæller os bl.a., at der på dette tidspunkt var et damptærskeværk på Bogø, og at det ejedes på andelsbasis. Se avisartiklen her.

Et postkort med motiv fra Lindebroen synes også ved passende forstørrelse at vise et damptærskeværk, eller rettere et damplokomobil på Bogø.

5. februar 2018

Edisons levende billeder på Bogø

5. februar 2018

I 1754 blev Farøs placering i den kirkelige administration ændret. Læs bestemmelsen her:

Kongeligt reskript af 19. april 1754


4. februar 2018

Nu er der flere billeder fra Frydensbergs danseundervisning

30. januar 2018

Bogø Kirke med harmonium

Postkort afsendt 1932 af komponisten Rued Langgaard. Fra Mia Gerdrups samling. Kirken fik først et orgel i 1958.

27. januar 2018

Der er nyt stof på siderne om forsamlingshuset og Frydensbergs danseundervisning

26. januar 2018

Bogøs forretningsliv - en liste fra 1962

20. januar 2018

Freddy Brecks plakater for Tærø Rundt

19. januar 2018

Bogø Mandskor

Jubilæumsplakaten fra 2003 ligger nederst på siden om sang og sange

18. januar 2018

E. Karstensens oversigter over slægterne Holm, Kehling, Stub og Thomsen - og deres gårde

18. januar 2018

Læs kilder til istandsættelsen af kirkens altertavle, prædikestol og krucifiks i 1935 og de forudgående tanker om en mere omfattende restaurering

17. januar 2018

Flere videoer fra Bogø Revy

I dag er der endnu mere video fra revyen 2009 - i alt en time mere.

16. januar 2018

Husbesøg på Bogø Hovedgade for 100 år siden

Kom indenfor hos Rasmine og Christian Andersen. Men se dem først som ungt gårdejerpar på Østerskovgård.

15. januar 2018

Gårdejer Kargaard Svans slægtshistorie

Fire sider med Kargaard Svans beretning.

Berørte gårde er bl.a. Dalmosegård, Kræsinggården, Kehlinggård, Nørrebækgård, Nybygården, Skovgården, Egely og Billegården.

15. januar 2018

Gårdejer Hans Christian Thomsen, Skovgården

En kort biografi, ca. tre sider.

14. januar 2018

Rasmus Stæhrs dagbog 1803

Notater fra januar 1803

13. januar 2018

Videoer fra Bogø Revy

Se videoer fra revyerne 2009, 2011, 2013 og 2014

6. januar 2018

Brugsen i én etage!

I 1905, da Brugsen blev bygget, var den kun i én etage. Førstesalen blev tilføjet i 1923. Vi har et postkort, hvor man i baggrunden ser den énetages Brugs. Rul ned til nr. 131 på siden om Bogø Hovedgade. Dér er der lidt mere om bygningshistorien.

5. januar 2018

Lidt nyt på siderne om de enkelte gårde

Tanggården har vi lagt Kaj Larsens optegnelser om ejerforholdene ind. Desuden er der lidt nyt på Birkagergård, Enggården, Falstergården, Holmegård, Kathøj , Østerskovgård og Ålborggården.

3. januar 2018

Nu er melodien til Bogøvalsen også på siden

Til sang nr. 18 Bogøvalsen har vi skrevet melodien ind. Som lydfil ligger den her, og vi har også fremstillet en pdf-fil med noderne.

31. december 2017

Tilstandsrapport for Bogø Kirke, "bizarre og herlige Figurer"

En længere sag på tre sider fra 1803: "Hvelvingen i Choret, som er bemalet med bisarre og herlige Figurer, burde overhvidtes."

Et enkelt citat mere: Gulvet under Kirkestolene paa begge Sider /:den øverste Fruentimmer=Stoel undtagen:/ er den bare Jord. - Det burde overalt belægges med Brædder. Gulvet i Vaabenhuset kan passere. Kirkestolene paa begge Sider, som for det meste hverken ere brugbare eller anstændige, men Deels staae op og ned, Deels ere Brøstfældige, og Deels mangle enkelte Stykker, som vel blive for vidtløfftigt her at opregne; - behøve heelt igiennem at ombygges og males.

30. december 2017

Nu er der melodier til 16 Bogøsange

Siden er opdateret med links til lydfiler med melodierne.

Til sang nr. 6. Hvor Havet slaar har melodien ikke været kendt tidligere. Vi er sikre på, at vi har fundet den rigtige.

27. december 2017

Tilladelse til fragtmandskørsel

Tilladelsen fra Præstø Amts Trafikudvalg gælder drift af ruten mellem Vordingborg og Stege samt på Møn og Bogø fra 1966 til 1974.

26. december 2017

Melodier til Bogøsange

Ved nogle af titlerne er der nu link til lydfiler med melodierne. Der kommer flere efterhånden.

25. december 2017

Elektrificeringsgraden i Danmark i 1941

Bogø lå i toppen blandt danske sognekommuner. Se kortet!

25. december 2017

OCR-scanning af tre sider i Bogø Sparekasses jubilæumsskrift 1873-1923

Som en smagsprøve bringer vi den OCR-scannede tekst fra siderne 23-25 af jubilæumsskriftet. Det er Google, der stiller OCR-værktøjet til rådighed. Fordelen er, at ordene i den scannede tekst er søgbare. Prøv det med luppen i øverste højre hjørne.

23. december 2017

Til Signe Christiansen og Christian Hartmanns bryllup i 1891 var der forfattet en yndig sang i otte vers om købmandens kærlighedslængsler og deres løsning i Bogø Østerskov. Parret havde en købmandsgård der, hvor nu Bogø Brugs ligger. Sangen går på folkemelodien ”Der vanker en Ridder mellem grønne Træer” fra Heibergs "Elverhøj". Med noder og lydfil.

21. december 2017

Menighedsråd

En liste over alle menighedsrådsmedlemmer fra 1903 til 2013 er placeret under Personalia - Biografier - Menighedsråd i søgbart format. Prøv søgefunktionen ved luppen i øverste højre hjørne og søg på et menighedsrådsmedlems navn, f.eks. Florander.

21. december 2017

De historiske billedvandringer

Der er nye billeder og tekster på Bogø Hovedgade 107-135.

Nye billeder fra Søvangsvej 17.

Nye billeder fra Bogø Badehotel.

19. december 2017

På den historiske billedvandring ad Bogø Hovedgade er der to skråfotos af Bogø Kostskole med bygningsnavne (2014) og fodboldbane og multibane (2016), samt et nyt foto af købmand Tjørnebys forretning, Bogø Hovedgade 158.

18. december 2017

Licitation over Bogø Havn i 1860

For 157 år siden afholdt Bogø Sogneforstanderskab den første licitation over de arbejder, der med tiden førte til, at man fik en egentlig havn på Bogø. Det skete i 1860. Se, hvor lang anlægsbroen skulle være, og hvordan den skulle udføres.

16. december 2017

Bogø var en udpræget søfartsø

Det fremgår af statistik fra 1890 og 1901. De markante statistikker præsenteres i let overskuelige lagkagediagrammer.

Se også de instruktive grundplaner over Bogø Navigationsskole fra 1885.

På den historiske billedvandring ad Bogø Hovedgade er der nyt materiale omkring numrene 136-148.

15. december 2017

Grønært

Den lille, sødygtige model af færgen Ida, er kendt af mange. Den blev bygget i 1988. Vi bringer et par billeder af det nybyggede skiw og manden bag på siden om færger.

15. december 2017

Beskrivelsen af fibervirksomheden Ucomposites på Ålborgvej er i dag blevet udbygget en hel del.

15. december 2017

Nyhedsbrev af 15. december 2017 fra Bogø Lokalhistoriske Forening er udkommet. De eksemplarer, som skal håndomdeles eller besørges per email, bliver der taget hånd om i juledagene.

14. december 2017

Barndommens jul på Bogø 1920

Kjeld Ladefoged fortæller om sin barndoms jul på Bogø omkring 1920 og den eventyrlige juleindkøbstur til Stubbekøbing med færgen "Frem".

13. december 2017

Færgefart

Transporthistorie: færgefarten mellem Bogø og Stubbekøbing siden 1898.

13. december 2017

Fabrikation og fremstillingsvirksomhed. Om Celius' pibefabrik på det gamle mejeri, om Jupiter Værftet, om Jupiter Plast, om Ucomposites.

12. december 2017

Avisomtaler af Bogø Mølles restaurering i 1970'erne med bl.a. ny spånbeklædning på siderne.

12. december 2017

Under menuen Oldtid har vi lagt dette opslag:

Kvindefigur af bronze fra Farø

Yngre bronzealder, dvs. mindst 2.500 år gammel.

8. december 2017

Bogø Folketælling 1834

Originalen er på 28 sider og omfatter 879 navne. Originalen præsenteres for at vise udgangspunktet for indtastningen i Dansk Demografisk Database. Siden er interaktiv, og man kan bladre i den og forstørre den efter ønske. Bedst på en stor skærm.

7. december 2017

Bogø Kommunes arkivalier i Rigsarkivet

Interaktiv side med oversigt over kommunens arkivalier i Rigsarkivet.

Matriklerne og deres ejere/beboere i 1932 og 1950

Matriklerne står i nummerorden. Nyttigt, når man skal slå op, hvem, der boede hvor hvornår.

6. december 2017

Bogø Kostskoles forstander H.B. Kragh fortæller om livet på skolen i 1942, og Christian Bille beretter om sine oplevelser som ålestanger.

Begge beretninger findes på siden Fortællinger.

5. december 2017

Der er nu en del historiske billeder fra Skåningevej.

2. december 2017

Bogø - et politisk centrum -1326

I 1326 rykkede Bogø i nogle sommerdage ind i de landspolitiske begivenheders centrum. Læs Bogøtraktaten af 1326 på plattysk med den danske oversættelse i spalten ved siden af. Bedst på en stor skærm.