Nyt på siden

12. december 2018

Murværksdetaljer: dråbegavl

Bogø Hovedgade 130

12. december 2018

Bryggeriet

I Bogø Hovedgade 93 lå Bogø Bryggeri.

11. december 2018

Pension Strandehave

Søvangsvej 15

10. december 2018

Da svenskerne kom til Bogø

Sådan nogenlunde kan det have set ud, da den svenske hær kom ridende over isen fra Stubbekøbing den 11. februar 1658. Erik Dahlbergh tegnede den lignende overgang fra Langeland til Lolland et par dage før, den 7. februar 1658.

10. december 2018

Den svenske hær under kong Karl 10. Gustav red den 11. februar over isen fra Stubbekøbing til Bogø og derfra videre over Farø til Sjælland. 26. februar 1658 blev freden i Roskilde underskrevet.

9. december 2018

Købmand Christian Hartmann

Christian Andreas Møller Hartmann (1847-1901) drev i 1890'erne købmandsforretningen på Bogø Hovedgade 131. Han døde allerede i foråret 1901, og forretningen blev solgt. Siden blev den revet ned, og Brugsen opførte i 1905 en ny butik på grunden.

I den nyopførte brugs blev købmand Alfred Nielsen, der omtales nedenfor, den første uddeler. Faktisk helt frem til 1937.

6. december 2018

Købmand Nielsen

Fra Ole Østerby har vi modtaget dette foto, som viser ham og købmanden foran forretningen i 1964. Bogø Hovedgade 112. Alfred Julius Nielsen var født i Stege Landsogn.

4. december 2018

Niels Peter og Stine Svan

Læs om dem og deres mange børn.

2. december 2018

To medlemmer af Svan-slægten

Læs om ægteparret Ane Cathrine Hansdatter Kræsing og Hans Peter Nielsen i Kargaard Svans slægtshistorie.

1. december 2018

Esse og kølekar

Jan Falster-Hansen har fotograferet i smedeværkstedet på Bogø Hovedgade 103.

1. december 2018

To nyfundne malerier af Møllegården

28. november 2018

19 billeder fra Møllegården

Arkitekt Jørn Windfeld Lund stod for restaureringen af Møllegården i 1963-64. Han tog en stribe billeder.

23. november 2018

Fire personulykker med 156 års mellemrum


18. november 2018

Bogø Navigationsskole blev oprettet i 1866

Her ses den på et foto fra engang mellem 1867 og 1884.

16. november 2018

Det første stereoskopfoto fra Bogø

Det har titlen "Bogø ved Gæstgiveriet" og er optaget af den kendte fotograf P.L. Fangel, der tog billeder over hele Danmark. Det er formentlig fra 1900-1901. Derudover kender vi et par stykker fra omkring 1910.

Nyhedsbrev 20181108.pdf

12. november 2018

Nyhedsbrev på gaden

Det ligger her, hvor det kan læses, downloades eller printes.

Foreningens Julearrangement finder sted lørdag den 1. december 2018, kl. 14 i Sognegården.

Vi mødes til julekaffe og knas – og håber, at der kommer nye billeder og historier på bordet. Vi stoler på deltagernes initiativ.

7. november 2018

150 svømmere trak færgen "Grønsund" fra Stubbekøbing til Bogø på 1 time og 36 minutter.

6. november 2018

Dagligstueliv på Bogø

2. november 2018

Bogøs sogneråd år for år helt frem til kommunesammenlægningen i 1968

En næsten komplet samling af oversigter over medlemmerne fra 1936 til 1968.

29. oktober 2018

Bogø Hovedgade 116

Vi har fået lov at gengive Holger Schmidts tegning af huset. Vi bringer den i stort format. Det er med at komme hen til den store skærm for rigtigt at nyde den.

28. oktober 2018

To bidrag til Bogøs skolehistorie

Arkitekt Holger Schmidt skrev i 1993 et lille notat med oplysninger, som Aage Riise havde givet om sin skolegang i 1930'erne. Samtidig foretog Holger Schmidt en opmåling af Rytterskolen og tegnede en skitse, som giver et fortrinligt billede af skolens funktion og de ændringer, som den havde gennemgået.

28. oktober 2018

Undervisningen på Bogø Skole

Førstelærer Niels Petersen skrev i 1893 en udmærket artikel om undervisningens udvikling.

Vi har udskrevet det hele, så det er let at læse.

27. oktober 2018

Da Bogø Mølle fik nye tænder

I 1988 var Christian Bille Nielsen, Ove Paarup og Nationalmuseets tidligere mølleekspert Frede Dahl travlt beskæftiget med at montere 160 håndlavede tænder til møllens hovedtandhjul.

Vi har lagt billede og artikel tre forskellige steder: på Christian Bille Nielsens biografi, på Ove Paarups biografi og på siden om Bogø Mølle.

27. oktober 2018

REGNSKABER FOR BOGØ KOMMUNE

Vi har været en tur i Rigsarkivet for at scanne regnskaberne for 1864, 1865, 1866 og 1868.

Desuden har vi for 1871 og 1880 scannet lister, der giver et overblik over de konkrete udgifter til fattigvæsen, skolevæsen og vejvæsen.

26. oktober 2018

Ved et trylleslag er gotisk blevet til latin, så alle kan følge med i møllens historie

For den, der går op i møllens historie, er der nu udskrevet over 100 sider fra skøde- og panteprotokoller, auktioner, skifter og brandforsikringer gennem et par hundrede år. Det hele kan ses i afdelingen med kilder.

19. oktober 2018

Folketællingen i Danmark 5. november 1930

Tabel VIII er af særlig interesse for Bogø, idet tallene her er angivet helt ned på sogneniveau. Tabellens titel er Befolkningens fordeling efter erhverv i hver af landets kommuner. Man kan læse meget af sådan en tabel. I sammenligning med nabokommunerne ligger Bogø meget højt med folk, der ernærer sig ved immateriel virksomhed. Det tør man jo nok tage som udtryk for, at der er mange skolelærere på øen.

13. oktober 2018

Kvierne sættes på Barholm

En video på 5 minutter, optaget af Jørgen Damsbo i 1991.

8. oktober 2018

Navigationsskolens eksamensprotokoller

Husk, at vi har scannet protokollerne i Rigsarkivet. De kan læses og downloades i kildeafsnittet.

5. oktober 2018

Villa Dana

Christen Bergs bolig på Bogø. Villaen blev opført af møller Dan.

4. oktober 2018

Volleyball

En artikel om starten på Bogø.


1. oktober 2018

Den nybyggede Bogø private Realskole

Wads Kostskole i 1893. På altanen står bestyrerparret Anna og Christian Wad. De fleste elever bærer uniform, og nogle af dem er udstyret med cricketbat efter forbillede fra Sorø og Herlufsholm. En er til hest, en anden er fanebærer og en tredje trommeslager. I baggrunden står et par honoratiores. Den spæde beplantning vidner om, at byggeriet er helt nyt.

1. oktober 2018

Transport af sukkerroer

Tusindvis af læs med sukkerroer på fjællevogne blev i gamle dage transporteret hen over Bogø på denne måde. Desværre har vi ikke selv nogen helt gode billeder af den trafik, så derfor griber vi med kyshånd muligheden for at dele et billede fra Nakskov Lokalhistoriske Arkiv.

26. september 2018

Valgprotokol for sognerådsvalg, 1841-1894

En væsentlig tilføjelse til kildegrundlaget for den administrative historie og personalhistorien. Vi har scannet 175 sider af valgprotokollen i Rigsarkivet og lagt dem her i vores digitale ømuseum.

25. september 2018

Nis Linnet


Bogøs første kommunelæge virkede på øen fra 1897 til 1945. Hans biografi er opdateret.


24. september 2018

Bogøs lodser

søfartssiden er der nu placeret et par udsnit fra kilderne om Bogø Lodseri under Lolland-Falsters og Møns Overlodsdistrikt, fra 1869 under Sjællands Overlodsdistrikt. Litografiet af lodsen er fra Chr. Winther og M. Rørby, "Fem og Tyve Billeder for smaa Børn", 1846.

24. september 2018

P.F. Laursen

Der er oprettet en biografi om Laursen, der var lærer på Kostskolen.


23. september 2018

Bogøs bybrønde

Med røde prikker har vi markeret smedemester Leif Nowickis bud på, hvor nogle af de gamle fællesbrønde lå i Gammelby. Se kortet i stort format under vandforsyning.

21. september 2018


19. september 2018

Nu er de også kommet ind i rækken.

18. september 2018

Møllerens dagbøger, 1927-48

Dagbøgerne er ført i tre protokoller, der findes i Bogø Lokalhistoriske Arkiv. På venstre side er der kolonner for dato, omfanget af de forskellige operationer på møllen (malet, skrået, knust, skallet, motortimer) og oplysninger om vejret. Vi har fotograferet et opslag fra juli 1934 fra møller Axel Breitensteins dagbog med anmærkninger på højre side om dagenes begivenheder.


17. september 2018

Bogø By som statistisk enhed - bypolygonen

Man kan godt undre sig over, at Danmarks Statistik for 2018 angiver folketallet i Bogø By til 937, men folketallet for øen Bogø til 1.176. Forklaringen er, at statistikerne skelner mellem landomområder og bymæssig bebyggelse. Den bymæssige bebyggelses udstrækning fastlægges en gang om året pr. 1. januar og tegnes ind på et kort med lilla farve. Det bymæssige område kaldes bypolygonen, og det er i den, at de 937 indbyggere bor. Bogø By som statistisk enhed er altså noget helt andet end Bogø By som postdistrikt. De hvide områder på kortet er i befolkningsstatistikken defineret som landområder. I postal henseende kan man altså bo i et landområde og have postadresse i Bogø By.


17. september 2018

Bogøs historiske folketal nu i læsevenlig størrelse

Ja, det er faktisk kæmpestort på skærmen.

17. september 2018

Pigen med den tamme due

En nybearbejdet version af det kendte billede med præstefamilien Biering i haven kort efter 1900.

17. september 2018

Hugo Grums tegning af Gundernæs fra 1948

Den nyindgåede tegning er lagt på såvel siden med gårdmalerier, som på siden om Gundernæs.

17. september 2018

Nyt skolebillede fra 1934 - sweet

Vore skolebilleder ligger her i kronologisk orden.

9. september 2018

I Erik Pontoppidans Danske Atlas fra 1767 kaldes Bogø "et lystig og temmelig stort Eyland ". På den tid og i denne sammenhæng betød "lystig" behagelig, herlig, yndig osv.

6. september 2018

Henrik Pontoppidan på Bogø og Farø

I erindringsbindet "Drengeaar" fra 1933 beskriver Henrik Pontoppidan, 1857-1943, et besøg på Møn, Bogø og Farø i juli 1872. Han var på det tidspunkt 15 år gammel og var blevet inviteret på tur af sin onkel, Isaak Sidenius Pontoppidan, 1819-74, der var storkøbmand og skibsreder i Helsingør. Onkel Isaak og Henrik Pontoppidans far, Dines, var begge præstesønner fra Bogø. Det forklarer tilknytningen til egnen og bekendtskaberne der.

Blandt disse bekendtskaber var gårdejer på Farø, Peter Martin Stæhr, som har beskrevet Pontoppidanernes besøg i sin dagbog. Stæhrs korte dagbogstekst bringes sammen med et citat fra "Drengeaar".

4. september 2018

Kronen havde brug for teglsten og brænde fra Bogø - vi viser et par kilder.

4. september 2018

Nu har administrationen fundet sin plads

Indtil nu har siden om Bogøs administration stået lidt akavet under hovedmenupunktet "Bogø arbejder". Den har holdt flyttedag og er blevet forsynet med en række underpunkter, så der nu er plads til at beskrive, hvordan de enkelte grene af administrationen fungerede, f.eks. sogneråd og sognefoged.

3. september 2018

Kirketårnets forhøjelse i 1868

Den fulde begrundelse for, at kirketårnet blev forhøjet i 1868 står nu at læse et godt stykke nede på siden om Bogø Kirke.

1. september 2018

Nu er de også kommet ind i rækken.

31. august 2018

En ny side med generelle beskrivelser af Bogø

Indeholder forskellige udgaver af Trap Danmark og Salmonsen. Prunkstykket er fra 1855: "Efterretninger om geistlige Embeder i Kongeriget Danmark, deres Indtægter og Byrder, Præstegaardenes Beskaffenhed, samt topographiske, statistiske og andre Oplysninger", som Mia Gerdrup til glæde for opvoksende slægter har translittereret fra gotisk til latinsk skrift.

26. august 2018

Stormfloden i 1872 blev oplevet som en national katastrofe. Det var den værste stormflod i 1000 år. Men Bogø slap billigt. I "Bogø 200 år" står der blot med en noget britisk formulering: "Den store stormflod gik ikke ubemærket over Bogø, idet vandet hele øen rundt stod 6½ fod over middelvandstand."

25. august 2018

Vi har påbegyndt arbejdet med at registrere sognerådene på Bogø

31. juli 2018

En større opdatering om de tre møller på Møllebakken

27. juli 2018

Friske lejlighedssange fra Bogø Mandskor

Vi har scannet nogle af dem. Blandt forfatterne er Freddy Breck, Freddy Jørgensen og Jørgen Houmøller. De ligger nederst på siden om Bogø Mandskor.

27. juli 2018

Fox-Olsens dampbark FOX, her under McClintocks kommando i 1857-59

25. juli 2018

100 gange frem og tilbage til Grønland efter kryolit

For kaptajn Carl Ferdinand Olsen, skipper på dampbarken Fox, gik turen fra Ålborgvej 9, Bogø, via København til Ivigtut.

16. juli 2018

Da præsten boede på Bogø

Pastor Thøgersens foran præstegården.

15. juli 2018

Da Bogø Brugs førte tømmer og grovvarer

I 1934 blev der bygget et lager til grovvarerne i hele to etager og med kælder.

14. juli 2018

Sejlsport på Bogø

25. maj 2018

Fruekildevej 8: Fruekildegård ca. 1914

24. maj 2018

Bogø-Hansens hus på Ålborgvej 4, ca. 1908

23. maj 2018

Bogø-Hansen, en Grønlandsfarer af de store

I en menneskealder pløjede Julius Hansen Nordatlantens bølger for Den Kongelige Grønlandske Handel. Peter Freuchen skrev begejstret om den stoute sømand.

1. maj 2018

Stråtækt hus brændt på Bogø Hovedgade

Nu har vi billede af huset og datering af branden.

1. maj 2018

Den første læge på Bogø?

Harald Vilhelm Mackeprang.

30. april 2018

Børn med ged ved gadekæret

Rul ned til numrene 75-83 på siden med den historiske vandring ad Bogø Hovedgade. Her er et billede af en familie, der - formentlig i slutningen af 1800-tallet - har lejret sig med deres ged i græsset ved Hattedammen. Man ser også et par stråtækte huse, der med et halvt århundredes mellemrum begge blev flammernes bytte.

14. april 2018

Jørgen Minors debutroman

Anmeldelse af "Tavshed er guld" i Aktuelt, 1982

31. marts 2018

Isbådssejlads i 1996

Freddy Breck, Gunnar Langkilde og Lasse Larsen sejlede med isbåd ved Skåningebro den 11. februar 1996. Et kvarters videoopvisning.

26. marts 2018

En billedbiografi om smeden og samleren Leif Nowicki

Leif Nowicki kommer fra Toreby på Lolland. I 1956, efter syv års skolegang, blev han ansat som arbejdsdreng på Brødrene Clausens Maskinfabrik i Toreby.

22. marts 2018

Bogøs historie får man i Brugsen


Det nye årsskrift venter på bladhylderne • 8 artikler • 60 sider • 60 kr.

  • · Marianne Meyer: Et familieimperium på Bogø Hovedgade
  • · Søren Meyer og Aase Kirkeby Hansen: Erindringsglimt fra Bogø år 1950
  • · Benny Knudsen: Historien om Bogø Kostskole 1887-2005
  • · Benny Knudsen: Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002
  • · Jørn Søllingvraa: Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016
  • · Brigitte Alfter: Smed og samler. Interview med Leif Nowicki
  • · Freddy Jørgensen: Bogø Revy 1973-2015
  • · Freddy Jørgensen: Glimt fra Bogøs anekdoteskat

9. marts 2018

Et prægtigt billede fra 1914

Folkene fra Holmegården høster hø på Barholm