Nyt på siden

23. maj 2023

Villa Alki på Bogø Hovedgade 95


10. maj 2023

Christian Bogøs grundlovsplakat 


Tegneren, maleren og forfatteren Christian Bogø havde familiebånd til Bogø og tilbragte mange somre på Bogø Badehotel. Han skrev sangen "Bogøs pris" til Badehotellets revy i 1918. Her ser vi hans grundlovsplakat fra 1915 med egen tekst.


5. maj 2023

Elever på Bogø Husholdningsskole i 1936

Vi har tilføjet et elevfoto fra 1936 til de tre, vi allerede havde.

Bogøs historie • Det nye Årsskrift 2022 

85 sider • 70 kr. • Kan købes i Brugsen på Bogø

Af indholdet:

Den nye Brugs i 1905 og uddelerparret Nielsen 1904-1937

Barndomserindringer fra Brugsen. Fra Niels og Maren Jensens tid 1937-1972. Interviews ved Brigitte Alfter 

”Mit Bogøland”  - tekst og noder til Maren Jensens sang

”Uddelere elsker kold kaffe” - Jubilæumssamtale med Ulrik og Helle. Interviews ved Brigitte Alfter 

31. marts 2023

Georg Poulsen var hovedtaler

Mandag den 27. marts 2023 uddelte vi det nye årsskrift til medlemmerne

10. februar 2023

Vores første foto af Bogøs jordemor gennem en menneskealder

Læs mere om jordemødre og læger på siden om Sundhedsvæsenet på Bogø.

19. januar 2023

Bogø Landcentral lukkede i 1972


16. januar 2023

Medlemskab af Bogø Lokalhistoriske

16. januar 2023

Bogø Kirke med lavt tårn

Burman Beckers tegning af Bogø Kirke med lavt tårn i 1862. Tegningen sidder i Dr. I. G. Burman Beckers antiqvarisk-topografiske Samling, Kirker på Fyn, Langeland, Lolland og Falster. Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Historien om kirketårnets forhøjelse i 1868 kan man læse på den righoldige webside om Bogø Kirkes historie på https://sites.google.com/view/bogoehistorie/bogø-bygger/kirken-og-præstegården#h.p_lT_rcWkxvPpt

26. december 2022

Julebadevise på Skåningebro, anno 2022

Se den på vores side med alle de andre sange fra Bogø.

Kan synges på melodunten Flickorna från Smålandshavet20. december 2022


Ejnar Thomsen

Dansklærer på Bogø Kostskole 1920-ca. 1925. Senere professor i litteratur på Københavns Universitet.

19. december 2022

Brandvedtægten for Bogø af 193516. november 2022

Julestue for medlemmerne lørdag den 26. november 2022, kl. 14 i Sognegården


13. november 2022

I november 2022 udkommer Anna-Elisabeth Jensens bog Dania Slavica8. november 2022

Ringridning i 1956 - nu med damer!

På vores webside er der ringridningsbilleder fra 1937, 1939, 1940, 1946, 1956 og 1960.


3. november 2022

Ricos Plads i Bogø Østerskov3. november 2022

Bogø Kostskole og Grønsund Idrætsefterskole


15. oktober 2022

Bogø Hovedgade 105

Udateret akvarel udført af Starup


9. oktober 2022

Lærer og folkemindesamler på Bogø

Jens Kamp (1845-1900) var lærer på Bogø 1877-1880 og brugte årene på Bogø til at indsamle og publicere folkeeventyr herfra. Hans indsats vurderes højt.


3. oktober 2022

En fremtrædende landmand blev viet

Ebba Mejlby Larsen fra Fuglsang og Hans Kargaard Svan blev viet i Hylleholt Kirke ved Faxe Ladeplads den 7. juli 1929. 


22. september 2022

RestauratørerBogø

Cornelius Steffensen og Svend Villiam Svendsen.


18. september 2022

Der harves med trespand på Kejsergaarden

Omkring 1940.


16. september 2022

Sølvrævefarmen på Kejsergården

I foreningens årsskrift for 2022 er der en billedserie fra Hemming Hansen Keis' sølvrævefarm på Ålborgvej.


19. august 2022

To paltrokmøller på Bogø

En paltrokmølle var hverken en hatmølle eller en stubmølle. Hele møllehuset på en paltrokmølle drejede på en krans, der lå an mod et fundament. Her har vi møllerne på Billernes gård og Luemosegård. På vores side om møller er der billeder både af dem og af en paltrokmølle ved Farø Vad. Endvidere er der et billede af en lille hatmølle på Farøgård.


15. august 2022

Brande i Bogø Præstegård 1900-1902


3. august 2022

Indberetning om Bogø Mølle fra 1761


31. juli 2022

Onsdag den 10. august 2022 inviterer Lokalhistorisk på byvandring. Vi starter kl. 14 ved kirken.


15. juli 2022

Udkom i april 2022. Det uddeles gratis til medlemmerne og fås for 70 kr i Brugsen.

I år det på 122 sider med mange farvesider.

14. juli 2022

Bogø Mølle set fra syd; anslået i 1909-1910

Foto: Sofus Christensen, Stengade 30, Helsingør.


28. juni 2022

Bogø Chokoladefabrik har fået et afsnit


21. juni 2022

Vejarbejde på Bogø Hovedgade i 1954


18. juni 2022

Bogø Skole, 1948, 3. og 4. klasse

Måske en lige lovlig dristig fortolkning, men man fristes til at sige, at børnene udstråler den glæde og optimisme, som prægede de første år efter verdenskrigens afslutning. Billedet er redigeret af Kenneth Nøhr.

15. april 2022

Fest på Bogø Navigationsskole 


Dette foto er det eneste af sin slags. Navigationseleverne har inviteret deres damer til fest. Dets datering er usikker, men det må stamme fra perioden 1912-1916.

Konfirmation 1920 med Lindholm.jpg

13. april 2022

Konfirmanderne i 1920

2. april 2022

Bogø Navigationsskole med prydgavle

Dette foto er blevet indleveret til Lokalarkiv for Møn. Dets datering er usikker, men det må stamme fra perioden 1885-1904.

22. marts 2022

Maleri af Bogø Rytterskole til arkivet

En ny version af maleriet af Bogø Rytterskole er indgået i arkivet, måske den oprindelige, malet af pastor Pasbjerg omkring 1870; det er ikke helt afklaret. Arkivet har også et maleri i forgyldt ramme med en næsten identisk version af motivet. Forskellene på de to skal findes i detaljerne.

21. februar 2022

Christen Bergs privatarkiver

Privatarkiverne findes i Rigsarkivet, som har udgivet en registratur over dem med titlen Privatarkiver. Politikeren Chresten Poulsen Berg, 1829-1891, Maren Berg, f. Bertelsen, 1836-1906, politikeren Sigurd Berg, 1858-1921. Registraturen udkom i 1973, er på over 100 sider og kan læses på ArkivalierOnline.

Der er i indholdsfortegnelsen en del henvisninger til materiale, som kan være interessant for Christen og Maren Bergs virke på Bogø, bl.a. om Bogø Skole og Bogø Navigationsskole.

4. januar 2022

Anna Wads sang til Kostskolens indvielse

Skrevet i 1887 og også anvendt ved skolens jubilæum i 1912