Nyt på siden

16. november 2018

Det første stereoskopfoto fra Bogø

Det har titlen "Bogø ved Gæstgiveriet" og er optaget af den kendte fotograf P.L. Fangel, der tog billeder over hele Danmark. Det er formentlig fra 1900-1901. Derudover kender vi et par stykker fra omkring 1910.

12. november 2018

Lokalhistorisk jul

Foreningens Julearrangement finder sted lørdag den 1. december 2018, kl. 14 i Sognegården. Vi mødes til julekaffe og knas – og håber, at der kommer nye billeder og historier på bordet. Vi stoler på deltagernes initiativ.

Nyhedsbrev 20181108.pdf

12. november 2018

Nyhedsbrev på gaden

Det ligger her, hvor det kan læses, downloades eller printes.

Foreningens Julearrangement finder sted lørdag den 1. december 2018, kl. 14 i Sognegården.

Vi mødes til julekaffe og knas – og håber, at der kommer nye billeder og historier på bordet. Vi stoler på deltagernes initiativ.

7. november 2018

150 svømmere trak færgen "Grønsund" fra Stubbekøbing til Bogø på 1 time og 36 minutter.

6. november 2018

Dagligstueliv på Bogø

2. november 2018

Bogøs sogneråd år for år helt frem til kommunesammenlægningen i 1968

En næsten komplet samling af oversigter over medlemmerne fra 1936 til 1968.

29. oktober 2018

Bogø Hovedgade 116

Vi har fået lov at gengive Holger Schmidts tegning af huset. Vi bringer den i stort format. Det er med at komme hen til den store skærm for rigtigt at nyde den.

28. oktober 2018

To bidrag til Bogøs skolehistorie

Arkitekt Holger Schmidt skrev i 1993 et lille notat med oplysninger, som Aage Riise havde givet om sin skolegang i 1930'erne. Samtidig foretog Holger Schmidt en opmåling af Rytterskolen og tegnede en skitse, som giver et fortrinligt billede af skolens funktion og de ændringer, som den havde gennemgået.

28. oktober 2018

Undervisningen på Bogø Skole

Førstelærer Niels Petersen skrev i 1893 en udmærket artikel om undervisningens udvikling.

Vi har udskrevet det hele, så det er let at læse.

27. oktober 2018

Da Bogø Mølle fik nye tænder

I 1988 var Christian Bille Nielsen, Ove Paarup og Nationalmuseets tidligere mølleekspert Frede Dahl travlt beskæftiget med at montere 160 håndlavede tænder til møllens hovedtandhjul.

Vi har lagt billede og artikel tre forskellige steder: på Christian Bille Nielsens biografi, på Ove Paarups biografi og på siden om Bogø Mølle.

27. oktober 2018

REGNSKABER FOR BOGØ KOMMUNE

Vi har været en tur i Rigsarkivet for at scanne regnskaberne for 1864, 1865, 1866 og 1868.

Desuden har vi for 1871 og 1880 scannet lister, der giver et overblik over de konkrete udgifter til fattigvæsen, skolevæsen og vejvæsen.

26. oktober 2018

Ved et trylleslag er gotisk blevet til latin, så alle kan følge med i møllens historie

For den, der går op i møllens historie, er der nu udskrevet over 100 sider fra skøde- og panteprotokoller, auktioner, skifter og brandforsikringer gennem et par hundrede år. Det hele kan ses i afdelingen med kilder.

19. oktober 2018

Folketællingen i Danmark 5. november 1930

Tabel VIII er af særlig interesse for Bogø, idet tallene her er angivet helt ned på sogneniveau. Tabellens titel er Befolkningens fordeling efter erhverv i hver af landets kommuner. Man kan læse meget af sådan en tabel. I sammenligning med nabokommunerne ligger Bogø meget højt med folk, der ernærer sig ved immateriel virksomhed. Det tør man jo nok tage som udtryk for, at der er mange skolelærere på øen.

13. oktober 2018

Kvierne sættes på Barholm

En video på 5 minutter, optaget af Jørgen Damsbo i 1991.

8. oktober 2018

Navigationsskolens eksamensprotokoller

Husk, at vi har scannet protokollerne i Rigsarkivet. De kan læses og downloades i kildeafsnittet.

5. oktober 2018

Villa Dana

Christen Bergs bolig på Bogø.

4. oktober 2018

Volleyball

En artikel om starten på Bogø.


1. oktober 2018

Den nybyggede Bogø private Realskole

Wads Kostskole i 1893. På altanen står bestyrerparret Anna og Christian Wad. De fleste elever bærer uniform, og nogle af dem er udstyret med cricketbat efter forbillede fra Sorø og Herlufsholm. En er til hest, en anden er fanebærer og en tredje trommeslager. I baggrunden står et par honoratiores. Den spæde beplantning vidner om, at byggeriet er helt nyt.

1. oktober 2018

Transport af sukkerroer

Tusindvis af læs med sukkerroer på fjællevogne blev i gamle dage transporteret hen over Bogø på denne måde. Desværre har vi ikke selv nogen helt gode billeder af den trafik, så derfor griber vi med kyshånd muligheden for at dele et billede fra Nakskov Lokalhistoriske Arkiv.

26. september 2018

Valgprotokol for sognerådsvalg, 1841-1894

En væsentlig tilføjelse til kildegrundlaget for den administrative historie og personalhistorien. Vi har scannet 175 sider af valgprotokollen i Rigsarkivet og lagt dem her i vores digitale ømuseum.

25. september 2018

Nis Linnet


Bogøs første kommunelæge virkede på øen fra 1897 til 1945. Hans biografi er opdateret.


24. september 2018

Bogøs lodser

søfartssiden er der nu placeret et par udsnit fra kilderne om Bogø Lodseri under Lolland-Falsters og Møns Overlodsdistrikt, fra 1869 under Sjællands Overlodsdistrikt. Litografiet af lodsen er fra Chr. Winther og M. Rørby, "Fem og Tyve Billeder for smaa Børn", 1846.

24. september 2018

P.F. Laursen

Der er oprettet en biografi om Laursen, der var lærer på Kostskolen.


23. september 2018

Bogøs bybrønde

Med røde prikker har vi markeret smedemester Leif Nowickis bud på, hvor nogle af de gamle fællesbrønde lå i Gammelby. Se kortet i stort format under vandforsyning.

21. september 2018


19. september 2018

Nu er de også kommet ind i rækken.

18. september 2018

Kirkebøger - 9. oktober 2018, kl. 19 i Sognegården

Vi prøver at læse kirkebøger. Fra 1814 indeholder kirkebøgerne indførsler om fødte, konfirmerede, viede og døde. Fx vil en indførsel om dåb oplyse dåbsbarnets navn og dåbsdato, forældrenes navn og bopæl m.m. Gudmoder og faddere vil normalt også være nævnt. Frem til 1875 var gotisk skrift den officielle skrift, men i overgangsårene kan man møde en blanding af gotisk og latinsk skrift. Når man har øvet sig lidt på den gotiske skrift i kirkebøgerne, kan man også arbejde sig igennem tingbøger, skifteprotokoller og gamle sognerådsreferater. Kurset bliver arrangeret af Svend Aage Christensen, der ikke selv er særlig skrap til gotisk håndskrift, og derfor forhåbentlig får hjælp fra lokale eksperter. Tilmelding til Svend Aage på mobil 51 29 05 69 eller saccopenhagen@gmail.com inden den 1. oktober 2018, så han ved, hvor mange eksemplarer af materialet han skal kopiere. Kurset fortsættes/gentages den 15. januar 2019. Se også i sektionen med foreningens nyhedsbreve. Det grønne, gotiske alfabet fra 1800-tallet ligger i stor størrelse her.

18. september 2018

Møllerens dagbøger, 1927-48

Dagbøgerne er ført i tre protokoller, der findes i Bogø Lokalhistoriske Arkiv. På venstre side er der kolonner for dato, omfanget af de forskellige operationer på møllen (malet, skrået, knust, skallet, motortimer) og oplysninger om vejret. Vi har fotograferet et opslag fra juli 1934 fra møller Axel Breitensteins dagbog med anmærkninger på højre side om dagenes begivenheder.


17. september 2018

Bogø By som statistisk enhed - bypolygonen

Man kan godt undre sig over, at Danmarks Statistik for 2018 angiver folketallet i Bogø By til 937, men folketallet for øen Bogø til 1.176. Forklaringen er, at statistikerne skelner mellem landomområder og bymæssig bebyggelse. Den bymæssige bebyggelses udstrækning fastlægges en gang om året pr. 1. januar og tegnes ind på et kort med lilla farve. Det bymæssige område kaldes bypolygonen, og det er i den, at de 937 indbyggere bor. Bogø By som statistisk enhed er altså noget helt andet end Bogø By som postdistrikt. De hvide områder på kortet er i befolkningsstatistikken defineret som landområder. I postal henseende kan man altså bo i et landområde og have postadresse i Bogø By.


17. september 2018

Bogøs historiske folketal nu i læsevenlig størrelse

Ja, det er faktisk kæmpestort på skærmen.

17. september 2018

Pigen med den tamme due

En nybearbejdet version af det kendte billede med præstefamilien Biering i haven kort efter 1900.

17. september 2018

Hugo Grums tegning af Gundernæs fra 1948

Den nyindgåede tegning er lagt på såvel siden med gårdmalerier, som på siden om Gundernæs.

17. september 2018

Nyt skolebillede fra 1934 - sweet

Vore skolebilleder ligger her i kronologisk orden.

9. september 2018

I Erik Pontoppidans Danske Atlas fra 1767 kaldes Bogø "et lystig og temmelig stort Eyland ". På den tid og i denne sammenhæng betød "lystig" behagelig, herlig, yndig osv.

6. september 2018

Henrik Pontoppidan på Bogø og Farø

I erindringsbindet "Drengeaar" fra 1933 beskriver Henrik Pontoppidan, 1857-1943, et besøg på Møn, Bogø og Farø i juli 1872. Han var på det tidspunkt 15 år gammel og var blevet inviteret på tur af sin onkel, Isaak Sidenius Pontoppidan, 1819-74, der var storkøbmand og skibsreder i Helsingør. Onkel Isaak og Henrik Pontoppidans far, Dines, var begge præstesønner fra Bogø. Det forklarer tilknytningen til egnen og bekendtskaberne der.

Blandt disse bekendtskaber var gårdejer på Farø, Peter Martin Stæhr, som har beskrevet Pontoppidanernes besøg i sin dagbog. Stæhrs korte dagbogstekst bringes sammen med et citat fra "Drengeaar".

4. september 2018

Kirkebøger - 9. oktober 2018, kl. 19 i Sognegården

Vi prøver at læse kirkebøger. Når man har øvet sig lidt på kirkebøgerne, kan man også kæmpe sig igennem tingbøger, skifteprotokoller og gamle sognerådsreferater. Kurset bliver arrangeret af Svend Aage Christensen, der ikke selv er særlig skrap til gotisk håndskrift, og derfor forhåbentlig får hjælp fra lokale eksperter. Tilmelding til Svend Aage på mobil 51 29 05 69 eller saccopenhagen@gmail.com inden den 1. oktober 2018, så han ved, hvor mange eksemplarer af materialet han skal kopiere. Kurset fortsættes/gentages den 15. januar 2019. Se også i sektionen med foreningens nyhedsbreve.

4. september 2018

Kronen havde brug for teglsten og brænde fra Bogø - vi viser et par kilder.

4. september 2018

Nu har administrationen fundet sin plads

Indtil nu har siden om Bogøs administration stået lidt akavet under hovedmenupunktet "Bogø arbejder". Den har holdt flyttedag og er blevet forsynet med en række underpunkter, så der nu er plads til at beskrive, hvordan de enkelte grene af administrationen fungerede, f.eks. sogneråd og sognefoged.

3. september 2018

Kirketårnets forhøjelse i 1868

Den fulde begrundelse for, at kirketårnet blev forhøjet i 1868 står nu at læse et godt stykke nede på siden om Bogø Kirke.

1. september 2018

Nu er de også kommet ind i rækken.

31. august 2018

En ny side med generelle beskrivelser af Bogø

Indeholder forskellige udgaver af Trap Danmark og Salmonsen. Prunkstykket er fra 1855: "Efterretninger om geistlige Embeder i Kongeriget Danmark, deres Indtægter og Byrder, Præstegaardenes Beskaffenhed, samt topographiske, statistiske og andre Oplysninger", som Mia Gerdrup til glæde for opvoksende slægter har translittereret fra gotisk til latinsk skrift.

26. august 2018

Stormfloden i 1872 blev oplevet som en national katastrofe. Det var den værste stormflod i 1000 år. Men Bogø slap billigt. I "Bogø 200 år" står der blot med en noget britisk formulering: "Den store stormflod gik ikke ubemærket over Bogø, idet vandet hele øen rundt stod 6½ fod over middelvandstand."

25. august 2018

Vi har påbegyndt arbejdet med at registrere sognerådene på Bogø

31. juli 2018

En større opdatering om de tre møller på Møllebakken

27. juli 2018

Friske lejlighedssange fra Bogø Mandskor

Vi har scannet nogle af dem. Blandt forfatterne er Freddy Breck, Freddy Jørgensen og Jørgen Houmøller. De ligger nederst på siden om Bogø Mandskor.

27. juli 2018

Fox-Olsens dampbark FOX, her under McClintocks kommando i 1857-59

25. juli 2018

100 gange frem og tilbage til Grønland efter kryolit

For kaptajn Carl Ferdinand Olsen, skipper på dampbarken Fox, gik turen fra Ålborgvej 9, Bogø, via København til Ivigtut.

16. juli 2018

Da præsten boede på Bogø

Pastor Thøgersens foran præstegården.

15. juli 2018

Da Bogø Brugs førte tømmer og grovvarer

I 1934 blev der bygget et lager til grovvarerne i hele to etager og med kælder.

14. juli 2018

Sejlsport på Bogø

14. juli 2018

En voksenskovtur omkring 1920

Se fotografiet fra Østerskov nederst på siden med navigationslærer Landts biografi. Det ligger også på siden om Bogø skov.

12. juli 2018

Børneskovture gennem årtier

8. juli 2018

Rytterskolen fra 1727 og forordningen af 1739

Et lille stykke om forordningen af 1739 sætter Bogø Rytterskole ind i et større skolehistorisk perspektiv.

7. juli 2018

Bogø Mandskor har fået sin egen side

23. juni 2018

Fortidsminder på Bogø

Se kortet i stor størrelse

21. juni 2018

Hulehøj malet i 1880 af Danmarks berømte arkæologiske maler A.P. Madsen

17. juni 2018

Siden om Jensenius - dykkeren fra Bogø - er væsentlig udvidet

6. juni 2018

Nyt lys over grundlovsfestens tidlige historie

En nyfunden artikel fra 1889 kaster nyt lys over grundlovsfesternes tidlige år i 1870'erne og 1880'erne. Den giver belæg for at hævde, at forfatningskampen og provisorietidens politiske kamp i høj grad fandt udtryk i grundlovsfesterne.

Grundlovsfesterne var politiske manifestationer, ikke kun dans og medbragt mad.

Læs videre i afsnittet om Bogø Grundlovsforening på denne side, hvor to artikler om de tidlige grundlovsfester er skrevet ud.

5. juni 2018

Nis Linnet, Bogøs første læge på fuld tid

Den første læge af Linnet-dynastiet på Bogø. Her er han på et foto, som vi har opsnuset på Tønder Lokalhistoriske Arkiv.

4. juni 2018

Kaffetur til Skansen

Et billede med episk saft og kraft.

25. maj 2018

Fruekildevej 8: Fruekildegård ca. 1914

24. maj 2018

Bogø-Hansens hus på Ålborgvej 4, ca. 1908

23. maj 2018

Bogø-Hansen, en Grønlandsfarer af de store

I en menneskealder pløjede Julius Hansen Nordatlantens bølger for Den Kongelige Grønlandske Handel. Peter Freuchen skrev begejstret om den stoute sømand.

21. maj 2018

Bogø Revy er en populær side

Det har været en af de mest besøgte sider i de sidste 3 måneder

20. maj 2018

Dansegulvet i Østerskov blev bro til Farø

Det fremgår af den gamle skovfogedkone Dorthea Jacobsens fortælling.

19. maj 2018

Bogø Kros ejere og ombygninger

9. maj 2018

Boede Bogøs amtmand ordentligt?

Et billede af amtsgården i Næstved fra omkring 1900. Vi har indsat lister over amtmændene. Og på en anden side over biskopperne og stiftamtmændene. Fra 1689 til 1803 boede biskop og stiftamtmand på hver sin ø i vores daværende stift, som var Fyns Stift.

8. maj 2018

Bogø som energileverandør til hoffet

I årene 1658 og 1659 blev der leveret den ene skudefuld brænde efter den anden til slottet og hofhusholdningen i København.

7. maj 2018

Udførlig reportage fra Kræsinggårds og Pihlgårds brand i 1921


Begge gårdene var af bindingværk. Kræsinggård fra ca. 1895, Pihlgård betydeligt ældre

1. maj 2018

Stråtækt hus brændt på Bogø Hovedgade

Nu har vi billede af huset og datering af branden. Rul ned til nr. 70.

1. maj 2018

Den første læge på Bogø?

Harald Vilhelm Mackeprang.

30. april 2018

Børn med ged ved gadekæret

Rul ned til numrene 75-83 på siden med den historiske vandring ad Bogø Hovedgade. Her er et billede af en familie, der - formentlig i slutningen af 1800-tallet - har lejret sig med deres ged i græsset ved Hattedammen. Man ser også et par stråtækte huse, der med et halvt århundredes mellemrum begge blev flammernes bytte.

27. april 2018

Avisbeskrivelse af Pihlgårds og Kræsinggårds brand den 31. august 1921

De to links fører til de respektive gårdes sider.

26. april 2018

I 1885 var S/S Saxo en af mulighederne for at komme ud i verden

23. april 2018

Torpedoangreb på 21-årig Bogø-dreng

Jensenius Hansens søfartsbog dokumenterer både det skæbnesvangre angreb i Atlanten i 1942 og det store togt med skoleskibet Danmark i 1936-37. Vi har scannet 16 sider. De ligger i slutningen af siden med Jensenius Hansens biografi.

21. april 2018

Fru Johnsons maleri bliver overrakt til sognerådet

En kort biografi om fru Johnson, der skaffede Bogø en førerposition på elforsyningens område.

20. april 2018

Den store begivenhed kan også ses og deles fra foreningens Facebookside

Hvis man klikker på billedet nedenfor, kommer man direkte til opslaget på Facebook om indvielsen af Bergs mindestøtte den 5. juni 1897.Et klik på billedet, og man bliver ført videre til opslaget på Facebook

20. april 2018

Stor begivenhed, stort billede!

Ganske uventet er et fint billede fra indvielsen af Bergs mindestøtte den 5. juni 1897 dukket op. Det var fotograf Anton J. Rasmussen fra Stubbekøbing, der var på pletten, og Mia Gerdrup, som fandt det på museet i Stege.

19. april 2018

Kostskolens første forstanderpar

Kendte portrætter skal også være med. Her Anna og Christian Wad.

18. april 2018

Nyt fra afdansningsballet i 1966

14. april 2018

Reportage fra afsløringen af Bergs mindestøtte

Der blev holdt gode taler og skrevet en flot sang til Christen Bergs ære. Det var forsidestof.

14. april 2018

Jørgen Minors debutroman

Anmeldelse af "Tavshed er guld" i Aktuelt, 1982

14. april 2018

Bogø Hovedgade - Kulturarvsatlas

Uddrag af beskrivelsen af Bogø Hovedgade i Møn Kulturarvsatlas, 2006

12. april 2018

Dæmning fra Farø til Bogø i 1906?

Præstø Amtsråd behandlede en ansøgning

12. april 2018

Kommunen overtager Navigationsskolen

Sognerådets tak til familien Berg ved overtagelsen i 1922

12. april 2018

Tørlægningsprojekt for Bogø Letten i 1919

12. april 2018

Historiske kort på nettet

Geodatastyrelsen har scannet en masse gamle kort. Her er en side, der henviser til stedet.

11. april 2018

Bogø Vesterskov i 1600-tallet

Fra Resens billedatlas

10. april 2018

I 1876 blev Rytterskolen betydeligt udvidet


Se licitationsannoncen på siden om Bogø Rytterskole.

10. april 2018

Et billede af pålidelighed, ro og ordentlighed

Bankbestyrer Oluf Olsen ved arbejdet i Bogø Bank. Et dejligt genrebillede fra en dansk landsbybank i 1954.

9. april 2018

Landvindingsprojekter ved Bogø 1921-1956

8. april 2016

Nyopdaget foto fra forsamlingshusbakken mod nord ad Bogø Hovedgade - taget kort tid efter 1904

Vi har fremstillet kort med sigtelinjer mod kirketårn og navigationsskole - og højdekurver, så man bedre kan orientere sig på billedet. Rul ned til Bogø Hovedgade 118 på dette link og se både billeder og kortet i stor størrelse der.

Et Marshall damplokomobil

1. april 2018

Mekaniseringen af Bogøs landbrug

En annonce i avisen for 100 år siden er beviset for, at der engang var et damplokomobil på Bogø. Den tidligste omtale af et damptærskeværk på Bogø finder vi dog allerede i december 1912 i forbindelse med en brand på Kathøjgård. Typisk gik man sammen i et andelsselskab, et tærskeselskab, om at eje et lokomobil.

Det var et damplokomobil, som forårsagede den store brand på Kræsinggård og Pihlgård i 1921.

31. marts 2018

Isbådssejlads i 1996

Freddy Breck, Gunnar Langkilde og Lasse Larsen sejlede med isbåd ved Skåningebro den 11. februar 1996. Et kvarters videoopvisning.

26. marts 2018

En billedbiografi om smeden og samleren Leif Nowicki

Leif Nowicki kommer fra Toreby på Lolland. I 1956, efter syv års skolegang, blev han ansat som arbejdsdreng på Brødrene Clausens Maskinfabrik i Toreby.

25. marts 2018

Kært barn har mange navne

Fryseboksen, Bogø Fryseri, Kødfrysningsanlægget er nu beskrevet. Andre steder talte man om fællesfryserier, frysehuse eller andelsfrostbokse.

25. marts 2018

To fotografier af Pihlgårds brand

Vestergade 4, Bogø. Pihlgårds brand i sommeren 1921. Fotograferet af den ferierende blikkenslagermester G.V. Hannibal

23. marts 2018

Medlemmerne af Bogø Mandskor i 2003

I slutningen af siden under menupunktet Sange er alle medlemmerne nævnt - og den første bestyrelse

22. marts 2018

Bogøs historie får man i Brugsen


Det nye årsskrift venter på bladhylderne • 8 artikler • 60 sider • 60 kr.

  • · Marianne Meyer: Et familieimperium på Bogø Hovedgade
  • · Søren Meyer og Aase Kirkeby Hansen: Erindringsglimt fra Bogø år 1950
  • · Benny Knudsen: Historien om Bogø Kostskole 1887-2005
  • · Benny Knudsen: Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002
  • · Jørn Søllingvraa: Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016
  • · Brigitte Alfter: Smed og samler. Interview med Leif Nowicki
  • · Freddy Jørgensen: Bogø Revy 1973-2015
  • · Freddy Jørgensen: Glimt fra Bogøs anekdoteskat

15. marts 2018

Et smukt Anton Rasmussen-foto af Hattedammen

Bogø Hovedgade 74, 78, 80, 82, 93

12. marts 2018

"Tyrolerferdinand" i 1972-73

9. marts 2018

Et prægtigt billede fra 1914

Folkene fra Holmegården høster hø på Barholm

7. marts 2018

Vilhelm Olsen på Holmegård

Nye billeder af familien og et link til Vilhelm Olsens fortælling "Mens Myrterne visne", som vi har modtaget som pdf i dag.

1. marts 2018

Feriekolonien Stenkilde

En kort beskrivelse og to luftfotos fra 1949 og 1973.

8. februar 2018

Lindebroens udbygning i 1860

Her er et direkte link til siden med licitationen i Lolland-Falsters Stifts-Tidende

7. februar 2018

Da der kom busdrift til Bogø

Siden indeholder bl.a. statistikker for passagertallets udvikling i perioden 2014-2017. På rute 664 er tallet vokset betragteligt, mens der er færre passagerer på den langt mindre benyttede rute 750.

5. februar 2018

Damptærskeværk på Bogø

En notits om branden på Kathøjgård i 1912 fortæller os bl.a., at der på dette tidspunkt var et damptærskeværk på Bogø, og at det ejedes på andelsbasis. Se avisartiklen her.

Et postkort med motiv fra Lindebroen synes også ved passende forstørrelse at vise et damptærskeværk, eller rettere et damplokomobil på Bogø.

5. februar 2018

Edisons levende billeder på Bogø

14. januar 2018

Rasmus Stæhrs dagbog 1803

Notater fra januar 1803

13. januar 2018

Videoer fra Bogø Revy

Se videoer fra revyerne 2009, 2011, 2013 og 2014

3. januar 2018

Nu er melodien til Bogøvalsen også på siden

Til sang nr. 18 Bogøvalsen har vi skrevet melodien ind. Som lydfil ligger den her, og vi har også fremstillet en pdf-fil med noderne.

30. december 2017

Nu er der melodier til 16 Bogøsange

Siden er opdateret med links til lydfiler med melodierne.

Til sang nr. 6. Hvor Havet slaar har melodien ikke været kendt tidligere. Vi er sikre på, at vi har fundet den rigtige.

18. december 2017

Licitation over Bogø Havn i 1860

For 157 år siden afholdt Bogø Sogneforstanderskab den første licitation over de arbejder, der med tiden førte til, at man fik en egentlig havn på Bogø. Det skete i 1860. Se, hvor lang anlægsbroen skulle være, og hvordan den skulle udføres.

12. december 2017

Under menuen Oldtid har vi lagt dette opslag:

Yngre bronzealder, dvs. mindst 2.500 år gammel.

2. december 2017

Bogø - et politisk centrum -1326

I 1326 rykkede Bogø i nogle sommerdage ind i de landspolitiske begivenheders centrum. Læs Bogøtraktaten af 1326 på plattysk med den danske oversættelse i spalten ved siden af. Bedst på en stor skærm.