Nyt på siden

14. september 2021

Kort over Præstø Amt 1831 med herreder og sogne

5. september 2021

Overtog Kejsergården i 1909. Født 1878. Døde nytårsaften 1952


31. august 2021

Befolkningens fordeling på erhverv i 1930

Der er indsat en tabel.

11. august 2021

Med Morten over Farø Vad

Den fjernsynsserie, der nævnes i billedteksten, "Morten og broen", blev sendt i seks dele fra 1982 til 1985. De kan ses på DR Bonanza. Se nærmere på siden om Farøgård.


3. august 2021

Peder Lydik

P.P. Adrian har affotograferet et billede af den unge lærer Lydik

24. juli 2021

Medlemskab af Bogø Lokalhistoriske

17. juli 2021

Grethe Hansen fra "Dragonhuset"

Grethe Dragon med to plejebørn hos fotograf Adrian i Stubbekøbing.

Dragonhuset ligger i Vestergade 26.


18. juni 2021

E. Møllers portræt af Christen Berg

Det kunne se ud til, at portrættet er fra 1886, lige før Berg måtte vandre i fængsel i 6 måneder.

13. juni 2021

Fastelavnsridning i 1929

To nyfundne billeder fra 11. februar 19292. juni 2021

Hidtil uidentificeret billede af Navigationsskolen

Se nærmere her under Navigationsskolens bygningshistorie.


12. maj 2021

40 år med husholdningsforeningen

Jubilæumsreportage fra Skovpavillonen.

10. maj 2021

Nyfundet portræt af J.P.J. Drejer

Berit Hansen og Mia Dahl Gerdrup har fundet dette portræt. Vi har ikke tidligere haft et billede af styrmand og drivkvasefisker Jakob Drejer. Han blev støttet af Christen Berg og skænkede til gengæld den buste af Christen Berg, som i dag smykker Forsamlingshusets store sal. Vi har en biografi af Drejer.

10. maj 2021

Cigaretetui fra internering på Bogø

I sommeren 1940 var britiske journalister på tysk foranledning interneret på Bogø Badehotel. Nu er der dukket et sølvcigaretetui op med de interneredes navne indgraveret på indersiden og et BB-monogram på forsiden. Se historien og store billeder af etuiet her på dette link.


30. april 2021

Montage med Skovvangens udbygning

Luftfotos i en montage, der viser bygningen af numrene 7-65 i Skovvangen.


31. marts 2021

Film fra 1996. "Sangen om Bogø"

Mød Jens Anton Nielsen fra færgen, den norske krokone Anne Bingen, den legendariske kaptajn Charles Kristensen, piloten John Skat Riise og Maren Jensen, der var gift med uddeler Niels Jensen. Filmen er af Mette Hansen og fra 1996.

Se filmen på vores kroside


28. marts 2021

Bogøs historie. Årsskrift 2020

Årsskriftet er kommet til Bogø. Det må være et forårstegn.

I hvert fald går det som varmt brød i Brugsen. Søndag morgen den 28. marts kommer der nye forsyninger i Brugsen.

23. marts 2021

Bogø private Realskole

Et nyopdukket postkort, sendt i 1909.

9. marts 2021

Bogø Hovedgade 89 og Hattedammen

Billedet er tilføjet under Bogø Hovedgade 89.

10. februar 2021

Bogø Hovedgade 89 efter 1921

Skræddermester Knud Christensen og hans kone Betty købte huset i 1921 og boede her sammen med Knuds forældre.

Der er en artikel om Knud i årsskriftet "Bogøs historie", som snart går i trykken.

18. januar 2021

Bogø Hovedgade 69 før 1916

Dette postkort med lokalt motiv blev i 1916 sendt til skræddermester Knud Christensen, der var indlagt på Bispebjerg Hospital med tuberkulose. Hans forældre uldhandler Poul Christensen og Mette Jensdatter Christensen boede på Bogø.

5. december 2020

Søg og find!

På alle siderne er søgeluppen med i øverste højre hjørne. Prøv den, hvis du f.eks. skal finde et navn, et begreb, et fænomen eller en lokalitet.

Tryk på luppen og skriv dit søgeord i søgefeltet på samme måde som ved en almindelig Google-søgning.

5. december 2020

Familiesammenkomst foran Bogø Hovedgade 108

Måske for over 100 år siden.

4. december 2020

Navnestof i Bogø Østerskov

Et kort fra 1982.

26. november 2020

100 år gammelt konfirmationsbillede

Fra Erna Høiler har vi modtaget dette billede af konfirmanderne i 1921 foran den gamle præstegård.

17. november 2020

Pilevang på Skåningevej i 1923

Vi har fået billedet fra Pilevang i en ny og bedre version.

20. oktober 2020

Tørvestakke på Bogø

Ingrid og Ejler Svan i Nørrebæks mose, 1942-43.

18. oktober 2020

Gårdejere som hanekonger

Se billeder fra fastelavnsridningerne på Bogø.

10. september 2020

Bogø Fyr, ca. 1925

Fra bogen "Det Kgl. danske fyrvæsen, 1560-1927".

3. september 2020

Men her skete jo intet - 1940-1945

Allan Huglstads bog "Men her skete jo intet" handler mest om Møn, men der er også stof om Bogø. Bl.a. om Charles Kristensen og Knud Sørensens sejlads i 1943 med 12-14 jøder til Sverige. Det foregik i Aage Willum Caspersens båd FALKEN. Besætningen blev i Sverige under resten af krigen, mens FALKEN blev slæbt tilbage til Bogø af RUNA (s. 95).

Også fyrpasser og færgemand Nymand Larsens illegale rute mellem Bogø Fyr og Sortsø bliver nævnt (s. 101). Endvidere omtales familien Arthur Møllers/Müllers flugt fra Pilevang til Limhamn.

Bogen findes i vores litteraturliste.

21. august 2020

Fruen i Lisehuset i Vestergade

Ane Margrete Hansen (Lise), f. Nielsen (1856-1948). Datter af indsidder Niels Kristensen og hustru Else Hansdatter af Skovhuse, Ø. Egesborg sogn.

Find portrættet i stor størrelse ved at gå til siden om Vestergade og rulle nede til nr. 11.

20. august 2020

Tranmosen i Smedestræde

Achton Friis besøgte Bogø i september 1922 under arbejdet på sit store værk om "De danskes øer". Han skrev begejstret om de otte børn som han fik stillet op til fotografering foran Tranmosen og dobbelthuset Smedestræde 21 og 27. Måske er de alle otte børn af karetmager Georg Hans Jensenius Hansen og hustru Klara Marie Erna Vilhelmsen, der boede lige foran Tranmosen i Smedestræde 25. Parret var blevet gift i 1912 og de havde i 1922 netop otte børn, hvis aldre passer meget godt med børnene på billedet. Se mere om billedet.

7. august 2020

Stenfisker losser ral ved dæmningsbyggeri

Fra Nykøbing kom denne stenfisker for at hjælpe med Bogødæmningen.

S/S Russ

6. august 2020

Villa "Russ"

Hvorfor hedder huset på Bogø Hovedgade 28 "Russ"?

31. juli 2020

Foto fra haven på "Nørrebæk", juli 1954.

28. juli 2020

Andelsmejeriet i 1910'erne

Et herligt præsentationsfoto af den nye mejeribestyrerfamilie på et postkort fra begyndelsen af 1910'erne.


28. juni 2020

Bogø Sogns folketal opdateret til 2020


Allerede forventningen om Farøbroerne var nok til at få befolkningstallet til at stige igen. Det ses af tallet for 1981.


27. juni 2020

En artikel i den lette genre - bragt i 1920'erne i Politikens tillæg "Dame Tidende".

21. juni 2020

Årsskrift 2013 er nu på nettet

· Jørgen Damsbo: Det stod i avisen.

· Lars Seerup: Bogø Menighedsråd 1903-2013.

· Mia Gerdrup: Karmærker – især på Bogø.

· Mia Gerdrup: Christian Billes fotosamling.

Læs det eller download det.

21. juni 2020

Skomager Frederik Schmidt

Et familiealbum med udløbere fra familiens hjem i bl.a. Bogø Hovedgade 58 og 76. Her er familien samlet til Anna og Frederik Schmidts diamantbryllup i 1942. Der er kommet mange tilføjelser til albummet i det sidste halve år.


4. juni 2020

Flaskeposten fra Navigationsskolen

Nu kan man læse alle 11 dele af flaskeposten fra Navigationsskolens tårn i original. Den stammer fra byggeriet af den nye hovedbygning i efteråret 1884 og blev fundet i 2011.

Miniaturegengivelsen ved dette opslag er første side af et brev fra en anonym håndværker. Følg linket og læs det og de andre breve i stor størrelse. De kan også downloades.

Den gamle hovedbygning fra 1866-67 blev revet ned for at give plads til den nye, der blev indviet i januar 1885.

11. maj 2020

Anna og Christian Wad med lærerne engang mellem 1916 og 1920.


26. april 2020

Videopodcast om Bogø Mølles historie

300 års møllehistorie på et kvarter - fortalt af Svend Aage Christensen

20. marts 2020

Så tæt lå de gamle gårde før udskiftningen

Nyfremstillet kort med placeringen og de gamle gårdnumre.


6. marts 2020

C.Th. Zahle ferierede på Badehotellet

I sommeren 1905 tilbragte folketingsmand, vordende konseilspræsident Zahle fire ugers ferie på Bogø. Se hans bemærkning herom i hotellets gæstebog.


8. januar 2020

Se Bogø Mølle dreje rundt i 1938

Der findes ikke mange filmstumper, hvor både møllevinger og vindrose drejer rundt, men her er en af dem.


15. december 2019

Dødeligheden blandt de 0-9 årige

Mia Gerdrup har indtastet oplysninger om, hvor mange børn, der døde på Bogø i årene 1850-1899, og hvad de døde af. Vi har sammenlignet med de landsdækkende gennemsnit i et par diagrammer.

16. november 2019

Præstens klage over nytårsuroligheder 1826

Pastor Rafn klagede i 1826 over matrosernes nytårsskyderi. Også fastelavnsskikkene fordømte han.

13. oktober 2019

Post, telegraf og telefon på Bogø fra 1861

En tidslinje med nogle træk af kommunikationsmidlernes udvikling i perioden 1861-2004.

I foreningens Årsskrift 2019 er der en artikel om landpostbudene på Bogø.

5. september 2019

Bogø bylov af 1783 og dyrkningsfællesskabet

Kortet viser en dansk landsby før udskiftningen med de enkelte gårdes mange smalle agerstriber, fordelt på landsbyens tre hovedmarker. Undertiden kunne det være svært for karle og drenge at finde deres husbonds agre i dette virvar.

18. juli 2019

Undervisningen på Bogø Skole

Førstelærer Niels Petersen skrev i 1893 en udmærket artikel om undervisningens udvikling.

Vi har udskrevet det hele, så det er let at læse.

10. april 2019

Auktionen over krongodset og Bogøs løskøb

I denne form blev det første gang bekendtgjort, at kongen ville sælge krongodset på bl.a. Møn og Bogø: "Placat angaaende Auctions Holdelse over endeel forbeholden Kongelig Jorde-Gods, Kirker og Tiender paa Möen, med derunder begreben Nyeords Øe, item paa Baagöe, Masnedöe, Fauröe, Færöe [dvs. Tærø] og Langöe, ...". Udstedt af Rentekammeret, den 4. april 1769.

18. januar 2019

Så blev der fundet et billede af det lave tårn

Vi har savnet et billede af, hvordan Bogø Kirke så ud, før tårnet i 1868 blev forhøjet med 10 alen, godt 6 meter. Nu er det fundet i Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

18. november 2018

Bogø Navigationsskole blev oprettet i 1866

Her ses den på et foto fra engang mellem 1867 og 1884.