Nyt på siden

10. september 2020

Bogø Fyr, ca. 1925

Fra bogen "Det Kgl. danske fyrvæsen, 1560-1927".

5. september 2020

Bogøs Digitale Museum fylder 3 år

Forleden passerede museet de første tre år; åbningen var dog kun i en testversion. Den officielle åbning fandt sted ved foreningens 10-års jubilæum den 26. november 2017; Jørgen Damsbo klippede den røde snor over.

3. september 2020

Men her skete jo intet - 1940-1945

Allan Huglstads bog "Men her skete jo intet" handler mest om Møn, men der er også stof om Bogø. Bl.a. om Charles Kristensen og Knud Sørensens sejlads i 1943 med 12-14 jøder til Sverige. Det foregik i Aage Willum Caspersens båd FALKEN. Besætningen blev i Sverige under resten af krigen, mens FALKEN blev slæbt tilbage til Bogø af RUNA (s. 95).

Også fyrpasser og færgemand Nymand Larsens illegale rute mellem Bogø Fyr og Sortsø bliver nævnt (s. 101). Endvidere omtales familien Arthur Møllers/Müllers flugt fra Pilevang til Limhamn.

Bogen findes i vores litteraturliste.

21. august 2020

Fruen i Lisehuset i Vestergade

Ane Margrete Hansen (Lise), f. Nielsen (1856-1948). Datter af indsidder Niels Kristensen og hustru Else Hansdatter af Skovhuse, Ø. Egesborg sogn.

Find portrættet i stor størrelse ved at gå til siden om Vestergade og rulle nede til nr. 11.

20. august 2020

Tranmosen i Smedestræde

Achton Friis besøgte Bogø i september 1922 under arbejdet på sit store værk om "De danskes øer". Han skrev begejstret om de otte børn som han fik stillet op til fotografering foran Tranmosen og dobbelthuset Smedestræde 21 og 27. Måske er de alle otte børn af karetmager Georg Hans Jensenius Hansen og hustru Klara Marie Erna Vilhelmsen, der boede lige foran Tranmosen i Smedestræde 25. Parret var blevet gift i 1912 og de havde i 1922 netop otte børn, hvis aldre passer meget godt med børnene på billedet. Se mere om billedet.

7. august 2020

Stenfisker losser ral ved dæmningsbyggeri

Fra Nykøbing kom denne stenfisker for at hjælpe med Bogødæmningen.

S/S Russ

6. august 2020

Villa "Russ"

Hvorfor hedder huset på Bogø Hovedgade 28 "Russ"?

31. juli 2020

Foto fra haven på "Nørrebæk", juli 1954.

28. juli 2020

Andelsmejeriet i 1910'erne

Et herligt præsentationsfoto af den nye mejeribestyrerfamilie på et postkort fra begyndelsen af 1910'erne.


16. juli 2020

Navnesten på Elos gård på Vesterskovvej

Da branddirektøren fra Stege var på besøg på den nyudflyttede gård i 1808, noterede han i protokollen at den blev kaldt Schouagergaarden - altså Skovagergården. Se på gårdens side hvem der gemmer sig bag initialerne.

Vi hører gerne om flere navnesten på Bogø. F.eks. er en rund navnesten nedlagt i brolægningen på Stæhrgården.

3. juli 2020

Et absurd folkesagn om ølbrygning på Bogø

Som regel siger man at det absurde teater teater opstod i 1950'erne, men det havde de folkelige fortællere nu fundet ud af langt tidligere.


28. juni 2020

Bogø Sogns folketal opdateret til 2020


Allerede forventningen om Farøbroerne var nok til at få befolkningstallet til at stige igen. Det ses af tallet for 1981.


27. juni 2020

En artikel i den lette genre - bragt i 1920'erne i Politikens tillæg "Dame Tidende".


22. juni 2020

Årsskrift 2014 er kommet på museum

Scanningen af gamle årsskrifter er fuldendt. Otte årgange, 2010-2017, kan læses eller downloades på nettet ganske gratis.

· Ulla Nielsen: Egnsretter.

· Ejler Svan: Grønsundvej.

· Christian Bille: Peter Bille.

· Christian Bille og Mia Gerdrup: Peter Billes brev – hvem er hvem?

21. juni 2020

Årsskrift 2013 er nu på nettet

· Jørgen Damsbo: Det stod i avisen.

· Lars Seerup: Bogø Menighedsråd 1903-2013.

· Mia Gerdrup: Karmærker – især på Bogø.

· Mia Gerdrup: Christian Billes fotosamling.

Læs det eller download det.

21. juni 2020

Skomager Frederik Schmidt

Et familiealbum med udløbere fra familiens hjem i bl.a. Bogø Hovedgade 58 og 76. Her er familien samlet til Anna og Frederik Schmidts diamantbryllup i 1942. Der er kommet mange tilføjelser til albummet i det sidste halve år.


9. juni 2020

Nyhedsbrev om sommerens arrangementer

Vi har i dag sendt nyhedsbrev til foreningens medlemmer med mail og det kan også læses her.

4. juni 2020

Flaskeposten fra Navigationsskolen

Nu kan man læse alle 11 dele af flaskeposten fra Navigationsskolens tårn i original. Den stammer fra byggeriet af den nye hovedbygning i efteråret 1884 og blev fundet i 2011.

Miniaturegengivelsen ved dette opslag er første side af et brev fra en anonym håndværker. Følg linket og læs det og de andre breve i stor størrelse. De kan også downloades.

Den gamle hovedbygning fra 1866-67 blev revet ned for at give plads til den nye, der blev indviet i januar 1885.

31. maj 2020

Gensyn med Årsskrift 2010.

Her kommer endnu et af foreningens årsskrifter. Se bl.a.

· Christian Bille: Hvad en ålestanger mener at kunne huske.

· Kong Christian 10.s besøg på Bogø i 1929.

· Lars Seerup: Fru Johnsons gave til Bogø.

· Ejler Svan: Hulehøj i Bogø Østerskov.

11. maj 2020

Anna og Christian Wad med lærerne engang mellem 1916 og 1920.


10. maj 2020

Ny side om Søndergård på Farø

Der er fine portrætter af nogle af gårdejerne gennem tiden.

26. april 2020

Videopodcast om Bogø Mølles historie

300 års møllehistorie på et kvarter - fortalt af Svend Aage Christensen

1. april 2020

Jordemoder Dorthea Juul

Distriktsjordemoder på Bogø. Født Andersen, 9. august 1850 på Bogø. Mor til Bogø-dronningen, Marie A. Johnson.

20. marts 2020

Så tæt lå de gamle gårde før udskiftningen

Nyfremstillet kort med placeringen og de gamle gårdnumre.


13. marts 2020

Det nye nummer af BOGØS HISTORIE

Årsskriftet er kommet fra trykkeriet. Se mere om det nye nummer.

Den 14. marts bliver det omdelt til de 100 medlemmer på Bogø.

De 30 medlemmer uden for øen får det lidt senere.

8. marts 2020

Jordens vurdering i 1809 forklaret

Klik her og få forklaringen på alle de blå tal og mærkeligt formede små jordstykker på matrikelkortet over Bogø fra 1809.

Det var en ret ny skala der var taget i brug. Den gik fra 24 for den bedste jord og ned til 4 for de vådeste engstykker. De fleste gode marker på Bogø fik vurderingen 16 eller 18.

Da udskiftningen på Bogø blev planlagt i 1795 brugte man en anden skala hvor 8 var den bedste jord, og så gik det den anden vej sådan at 16 var udtryk for en jord der kun var halvt så frugtbar. Denne skala har vi beskrevet et andet sted hvor det handler om udskiftningens praktiske gennemførelse.

6. marts 2020

C.Th. Zahle ferierede på Badehotellet

I sommeren 1905 tilbragte folketingsmand, vordende konseilspræsident Zahle fire ugers ferie på Bogø. Se hans bemærkning herom i hotellets gæstebog.


11. januar 2020

Om børneskovturen i 1890'erne

Skibsfører H.P. Nielsen voksede op på Ålborggården. Han fortæller i sine barndomserindringer fra 1890'erne om at gøre gymnastik i træsko (især hop på stedet) og om den årlige børneskovtur (med bagerne Olsen og Gottliebs fristende boder i skoven). H.P. Nielsen skrev sine erindringer i 1958-60.


10. januar 2020

Isbåde ved Skåningebro

Et kvarters video.

8. januar 2020

Se Bogø Mølle dreje rundt i 1938

Der findes ikke mange filmstumper, hvor både møllevinger og vindrose drejer rundt, men her er en af dem.


6. januar 2020

Fra et klasseværelse på Rytterskolen 1938

Der findes mange udendørsfotos fra skolen, men de måske eneste billeder fra Rytterskolens klasseværelser er dem, der kan klippes ud som stillbilleder af en kortfilm fra 1938 fra Bogø om en flok piger og drenge, der sparer sammen til en Københavnertur.


15. december 2019

Dødeligheden blandt de 0-9 årige

Mia Gerdrup har indtastet oplysninger om, hvor mange børn, der døde på Bogø i årene 1850-1899, og hvad de døde af. Vi har sammenlignet med de landsdækkende gennemsnit i et par diagrammer.

16. november 2019

Præstens klage over nytårsuroligheder 1826

Pastor Rafn klagede i 1826 over matrosernes nytårsskyderi. Også fastelavnsskikkene fordømte han.

13. oktober 2019

Post, telegraf og telefon på Bogø fra 1861

En tidslinje med nogle træk af kommunikationsmidlernes udvikling i perioden 1861-2004.

I foreningens Årsskrift 2019 er der en artikel om landpostbudene på Bogø.

12. oktober 2019

Ringspil på Navigationsskolen i 1884

Dette interessante billede af syv elever - alle fra Dragør - udmærker sig ved sin ælde og ved at vise en anden side af livet end de kendte eksamensfotos.

1. oktober 2019

Pendling

Bogøs historie er også samtidshistorie; ikke kun fæstebønder og polarfart, og den omfattende pendling til og fra Bogø hver eneste dag er et rigtigt samtidshistorisk fænomen. Det er først for alvor kommet i gang siden 1985, da Farøbroerne blev bygget.

20. september 2019

Ny bog om Bogøs historie

På lokalrådets opfordring har den lokalhistoriske forening udgivet en jubilæumsbog med titlen ”Da Bogø blev moderne – 1769-2019”. Den er på 140 sider og blev præsenteret i Skovpavillonen på selve jubilæumsdagen den 20. september 2019 af forfatteren, Svend Aage Christensen. Bogen vil blive husstandsomdelt på Bogø ved Lokalrådets foranstaltning.

Se indholdet her.

Læs også om løskøbelsesjubilæerne i 1944 og 1969.


5. september 2019

Bogø bylov af 1783 og dyrkningsfællesskabet

Kortet viser en dansk landsby før udskiftningen med de enkelte gårdes mange smalle agerstriber, fordelt på landsbyens tre hovedmarker. Undertiden kunne det være svært for karle og drenge at finde deres husbonds agre i dette virvar.

18. juli 2019

Undervisningen på Bogø Skole

Førstelærer Niels Petersen skrev i 1893 en udmærket artikel om undervisningens udvikling.

Vi har udskrevet det hele, så det er let at læse.

13. juli 2019

Den øverste chef for Bogøs skove

Conrad Reventlow (1644-1708), gehejmeråd og overjægermester fra 1681 til 1699. Som overjægermester var han øverste chef for kronens skove og vildtbaner og dermed også for skovene på Bogø.


4. juni 2019

Ærkebiskop Hans Svane fik Bogø i pant

Fra 1659 til 1661 gav kongen Hans Svane Bogø i pant. Se nærmere på BOGØS HISTORIE.


10. april 2019

Auktionen over krongodset og Bogøs løskøb

I denne form blev det første gang bekendtgjort, at kongen ville sælge krongodset på bl.a. Møn og Bogø: "Placat angaaende Auctions Holdelse over endeel forbeholden Kongelig Jorde-Gods, Kirker og Tiender paa Möen, med derunder begreben Nyeords Øe, item paa Baagöe, Masnedöe, Fauröe, Færöe [dvs. Tærø] og Langöe, ...". Udstedt af Rentekammeret, den 4. april 1769.

1. marts 2019

Smede-Aage

Aage Drejer, Smede-Aage, f. 11. maj 1903, med naboen Ernst i smedehuset. Borddugen var altid praktisk nok aviser. I sin ungdom emigrerede Aage til Argentina, men vendte senere tilbage til Bogø.

18. januar 2019

Så blev der fundet et billede af det lave tårn

Vi har savnet et billede af, hvordan Bogø Kirke så ud, før tårnet i 1868 blev forhøjet med 10 alen, godt 6 meter. Nu er det fundet i Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Forsamlingshuset 1956

17. januar 2019

Hundredevis af nye afdansningsfotos

102 fra 1956. Vi har fået en samling billeder fra fotograf Erhardt Christiansens arkiv. De er scannet fra negativer i Præstø Lokalhistoriske Arkiv. Omfattet af de nyfremkomne fotografier er årene 1956-1957-1958-1959. Det sidste år desværre i dårlig kvalitet.

22. december 2018

Christian 5.s matrikel for Bogø

Markbogen for Bogø i Christian 5.s matrikel er på ca. 700 sider. Markbøgerne stammer fra 1681-83. Ifølge protokollens side 1 har Bogo By tre marker. Den første kaldes Nye Mark, den anden Møllehøjs Mark og den tredje Sønder Mark.

18. november 2018

Bogø Navigationsskole blev oprettet i 1866

Her ses den på et foto fra engang mellem 1867 og 1884.