Nyt på siden

15. februar 2019

Slagter Basnæs på Lollikegård


13. februar 2019

Spilckers liste

I Spilckers bog fra 1946 er der beskrivelser af ca. 70 gårde på Bogø. Med medlemmernes hjælp har vi fået sat adresser på dem allesammen og sat dem op i en liste i adresseorden. På vores webside kan man rulle i listen og afprøve nogle af de mange links, der fører videre til beskrivelser og luftfotos af de enkelte gårde. I bunden af listen er der også nogle af de gårde, som Spilcker ikke havde med i sine beskrivelser. Listen er opstillet alfabetisk efter vejnavne.

9. februar 2019

Udsigt over Bogø i 1952

I forgrunden gården på A. Johnsons Vej 21. På det tidspunkt en næsten ubebygget markvej.


29. januar 2019

Ny fortolkning af kalkmaleri

Sissel F. Plathe, Nationalmuseets ikonograf, har lige leveret en ny fortolkning. Billedet forestiller Sankt Kristoffers hånd, der holder om hans vandringsstav, som skød frisk løv, mens han bar Kristusbarnet over floden. Kalkmaleri i Bogø Kirke. Formentlig et værk fra Elmelundeværkstedet (o. 1500-1520). Findes på nordvæggen i loftsrummet over hovedskibets hvælv. Til højre ved tømmeret ses resterne af en glorie.

28. januar 2019

Harald Biering

Sognepræst på Bogø. Fra Det Kgl. Biblioteks billedsamling.


24. januar 2019

Nicolai Edinger Balle Clausen

1801-65. Sognepræst på Bogø 1844-57 .

Foto: Julius Wulff, København. Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

23. januar 2019

Hans Andreas Wiborg

I Det Kgl. Biblioteks billedsamling er der fundet et foto af sognepræsten på Bogø fra 1857 til 1873.


20. januar 2019

Uddrivelsen fra Paradis

Kalkmaleri i Bogø Kirke. Formentlig et værk fra Elmelundeværkstedet (o. 1500-1520). Findes på nordvæggen i loftsrummet over hovedskibets hvælv.

18. januar 2019

Så blev der fundet et billede af det lave tårn

Vi har savnet et billede af, hvordan Bogø Kirke så ud, før tårnet i 1868 blev forhøjet med 10 alen, godt 6 meter. Nu er det fundet i Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Forsamlingshuset 1956

17. januar 2019

Hundredevis af nye afdansningsfotos

102 fra 1956. Vi har fået en samling billeder fra fotograf Erhardt Christiansens arkiv. De er scannet fra negativer i Præstø Lokalhistoriske Arkiv. Omfattet af de nyfremkomne fotografier er årene 1956-1957-1958-1959. Det sidste år desværre i dårlig kvalitet.

10. januar 2019

Møn Byråd i 1997

Med tre medlemmer fra Bogø.

7. januar 2019

Købmand Tjørneby og fru Karla

Fra Frida Grønbech har vi fået dette billede af den navigatøruddannede købmand og fru Karla, altid kaldt "Musse".


7. januar 2019

Hundredevis af nye afdansningsfotos

Vi har fået en samling billeder fra fotograf Erhardt Christiansens arkiv. De er scannet fra negativer i Præstø Lokalhistoriske Arkiv. Omfattet af de nyfremkomne fotografier er årene 1956-1957-1958-1959. Det sidste år desværre i dårlig kvalitet.

5. januar 2019

Parret på Gundernæs

Sinius Holm Hansen og Henny Holm Hansen, kaldet "Tulle", havde Gundernæs på Grønsundvej 600.


4. januar 2019

Billedet af købmand Alfred Nielsen

Vi har fået en skarpere version.

Bomærker i et dokument fra 1652. 12 bønder fra Sortsø skriver under med deres skarpkantede kruseduller. De var selvsagt analfabeter.

30. december 2018

Karmærker er ikke noget særligt for Bogø

siden om karmærker er der nu placeret et udklip fra Falsters Nørre Herreds tingbog, hvor 12 bønder fra Sortsø skriver under med deres bomærker.

28. december 2018

Fruen på Tanggården

Petra Mortensen, f. 1872.

25. december 2018

Bogøs andelssvineslagteri i Masnedsund

Da der kom gang i den animalske produktion i 1880'erne blev der oprettet et andelssvineslagteri i Masnedsund, og landmændene fra Møn og Bogø blev andelshavere. Der blev leveret store mængder is til slagteriet. Vi har et billede fra engang omkring 1900, hvor man kan se, at det var en slidsom affære.

22. december 2018

Christian 5.s matrikel for Bogø

Markbogen for Bogø i Christian 5.s matrikel er på ca. 700 sider. Markbøgerne stammer fra 1681-83. Ifølge protokollens side 1 har Bogo By tre marker. Den første kaldes Bymark, den anden Møllehøjs Mark og den tredje Sønder Mark.

21. december 2018

Bogø Bios repertoire

I 1947 annoncerede biografen med skilte på rødt karton. De blev ophængt 12-14 steder på øen, bl.a. i et skab på havnen. E. Olsen hed manden, der lavede skiltene. Han førte et omhyggeligt regnskab over de titler, han lavede skilte til. Hans regnskab er kilden til vores viden om, hvad der blev spillet i Bogø Bio i 1947. I 1948 overtog den nystartede Bogø Avis annonceringen.

20. december 2018

Lægen og præsten oppe at køre

En anekdote, sikkert fra 1910'erne, om Nis Linnet og Harald Biering.

18. december 2018

Vi følger sporet med de dekorerede gavle

Se vores registrant over den lille snes huse, vi indtil videre har fundet.

SPILCKER III, Bogøs gårde.pdf

18. december 2018

16 sider om Bogøs gårde kan downloades

I 1946 udgav Spilcker et trebindsværk om gårde på Lolland-Falster. I bind 3 er der 16 sider om Bogø. De kan ses og downloades her. Ved mange af beskrivelserne er der et billede.

Den 6. februar 2019, kl. 14-16, holder vi et lille møde i Sognegården. Ved fælles hjælp forsøger vi at identificere de gårde i Spilckers oversigt, hvor man kan være i tvivl om beliggenhed og navn.

14. december 2018

Mønstermurværk på Tjørnedalsvej

Gavlen på Rosendal, Tjørnedalsvej 3, har murværksdetaljer i dråbemønster. Dråberne kaldes også hængestave.

14. december 2018

"Bogø i 200 år" kan downloades

Publikationen er på 55 sider. Den blev udgivet i 1969 under redaktion af Karl Jakobsen, Kargaard Svan og Jørgen Damsbo-Andersen.

Flemming Olsen har stillet en scannet, søgbar version af publikationen til rådighed for Bogø Lokalhistoriske Forening.

10. december 2018

Da svenskerne kom til Bogø

Sådan nogenlunde kan det have set ud, da den svenske hær kom ridende over isen fra Stubbekøbing den 11. februar 1658. Erik Dahlbergh tegnede den lignende overgang fra Langeland til Lolland et par dage før, den 7. februar 1658.

10. december 2018

Den svenske hær under kong Karl 10. Gustav red den 11. februar over isen fra Stubbekøbing til Bogø og derfra videre over Farø til Sjælland. 26. februar 1658 blev freden i Roskilde underskrevet.

4. december 2018

Niels Peter og Stine Svan

Læs om dem og deres mange børn.

1. december 2018

To nyfundne malerier af Møllegården

18. november 2018

Bogø Navigationsskole blev oprettet i 1866

Her ses den på et foto fra engang mellem 1867 og 1884.

6. november 2018

Dagligstueliv på Bogø

2. november 2018

Bogøs sogneråd år for år helt frem til kommunesammenlægningen i 1968

En næsten komplet samling af oversigter over medlemmerne fra 1936 til 1968.

28. oktober 2018

Undervisningen på Bogø Skole

Førstelærer Niels Petersen skrev i 1893 en udmærket artikel om undervisningens udvikling.

Vi har udskrevet det hele, så det er let at læse.

8. oktober 2018

Navigationsskolens eksamensprotokoller

Husk, at vi har scannet protokollerne i Rigsarkivet. De kan læses og downloades i kildeafsnittet.


1. oktober 2018

Den nybyggede Bogø private Realskole

Wads Kostskole i 1893. På altanen står bestyrerparret Anna og Christian Wad. De fleste elever bærer uniform, og nogle af dem er udstyret med cricketbat efter forbillede fra Sorø og Herlufsholm. En er til hest, en anden er fanebærer og en tredje trommeslager. I baggrunden står et par honoratiores. Den spæde beplantning vidner om, at byggeriet er helt nyt.

1. oktober 2018

Transport af sukkerroer

Tusindvis af læs med sukkerroer på fjællevogne blev i gamle dage transporteret hen over Bogø på denne måde. Desværre har vi ikke selv nogen helt gode billeder af den trafik, så derfor griber vi med kyshånd muligheden for at dele et billede fra Nakskov Lokalhistoriske Arkiv.

24. september 2018

Bogøs lodser

søfartssiden er der nu placeret et par udsnit fra kilderne om Bogø Lodseri under Lolland-Falsters og Møns Overlodsdistrikt, fra 1869 under Sjællands Overlodsdistrikt. Litografiet af lodsen er fra Chr. Winther og M. Rørby, "Fem og Tyve Billeder for smaa Børn", 1846.


17. september 2018

Bogøs historiske folketal nu i læsevenlig størrelse

Ja, det er faktisk kæmpestort på skærmen.

4. september 2018

Kronen havde brug for teglsten og brænde fra Bogø - vi viser et par kilder.

26. august 2018

Stormfloden i 1872 blev oplevet som en national katastrofe. Det var den værste stormflod i 1000 år. Men Bogø slap billigt. I "Bogø 200 år" står der blot med en noget britisk formulering: "Den store stormflod gik ikke ubemærket over Bogø, idet vandet hele øen rundt stod 6½ fod over middelvandstand."

25. juli 2018

100 gange frem og tilbage til Grønland efter kryolit

For kaptajn Carl Ferdinand Olsen, skipper på dampbarken Fox, gik turen fra Ålborgvej 9, Bogø, via København til Ivigtut.

15. juli 2018

Da Bogø Brugs førte tømmer og grovvarer

I 1934 blev der bygget et lager til grovvarerne i hele to etager og med kælder.

24. maj 2018

Bogø-Hansens hus på Ålborgvej 4, ca. 1908

1. maj 2018

Den første læge på Bogø?

Harald Vilhelm Mackeprang.

14. april 2018

Jørgen Minors debutroman

Anmeldelse af "Tavshed er guld" i Aktuelt, 1982

22. marts 2018

Bogøs historie får man i Brugsen


Det nye årsskrift venter på bladhylderne • 8 artikler • 60 sider • 60 kr.

  • · Marianne Meyer: Et familieimperium på Bogø Hovedgade
  • · Søren Meyer og Aase Kirkeby Hansen: Erindringsglimt fra Bogø år 1950
  • · Benny Knudsen: Historien om Bogø Kostskole 1887-2005
  • · Benny Knudsen: Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002
  • · Jørn Søllingvraa: Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016
  • · Brigitte Alfter: Smed og samler. Interview med Leif Nowicki
  • · Freddy Jørgensen: Bogø Revy 1973-2015
  • · Freddy Jørgensen: Glimt fra Bogøs anekdoteskat