Valgprotokoller

Rigsarkivet. Bogø Kommune: Diverse sager vedr. valg (1926-1968) 15-1 - 15-3: 1926 - 1968 m.m.

Foruden en indledende instruktion indeholder protokollen stemmelister og resultater af valg til først sogneforstanderskaberne og derefter sognerådene (side 9-161; liste over vælgere af Bogø sogn til Rigsforsamling 1848 (side 163-164); valgliste til Rigsdagen 1849 (side 165-174); og valgbettigede til Folketinget 1850 (side 175 (ukomplet, kun første side)).

Der kan peges på valgprotokollen og dernæst rulles i den. Det er tilstrækkeligt, hvis man blot skal orientere sig. Til grundigere studier anbefales det at downloade protokollen. Hertil anvendes pilen i højre øverste hjørne af vinduet. Den viser sig, når man peger på vinduet.

Bogoe valgprotokol 1841-94.pdf