Globalisering og kommunikation

1901 - nu

Energi og teknologi

Efter dampmaskinen kom nu elektriciteten til og blev en energikilde, der skulle komme til at revolutionere både erhverv og dagligdag. Bogø havde fået sit andelsmejeri i 1893, og øen fik sit elektricitetsværk i 1911; efter en stor udbygning af nettet i 1925 var Bogø endnu i 1940'erne en af de danske landkommuner, der havde den højeste elektrificeringsgrad.

Politik

Ved systemskiftet i 1901 indførtes parlamentarismen, dvs. at regeringen skulle repræsentere Folketingets flertal. Antallet af politiske partier øgedes, og staten opbyggede et socialt system, der tog sig af de svage grupper. 

I 1924 overtog Socialdemokratiet for første gang regeringsmagten. Sammen med de radikale indførte Socialdemokratiet et stort antal velfærdsreformer i 1930'erne. Også i dele af 1950'erne og 1960'erne stod Socialdemokratiet som regeringsparti i spidsen for en række reformer, som skulle give velfærdsgoder til hele befolkningen. F.eks. indførte man i 1956 folkepension for alle.

Produktion, transport, handel, centralisering

I 1900-tallet fortsatte den centralisering af vareproduktionen, som var sat ind under industrialiseringen i 1800-tallet. Også denne gang fik det mærkbare konsekvenser for Bogø.

Dette gik hånd i hånd med en rivende udvikling på transportområdet. Man behøver blot nævne bygningen af Bogødæmningen til Møn i 1940'erne og Farødæmningen med tilslutning til Farøbroerne i 1980'erne.

Resultaterne heraf kan aflæses i handelsmønsteret på Bogø. I centraliseringens første bølge var der opstået mange butikker på Bogø. I anden bølge er de stort set alle blevet nedlagt igen. Butiksdøden ramte. Kun Brugsen er tilbage.

Samme vej er det gået med pengeinstitutterne, og i 1964 blev andelsmejeriet nedlagt.

Mobilitet og en vis decentralisering

Nogle få andre eksempler peger i den modsatte retning. Jupiter Værftet fra 1961 og fra 1987 Jupiter Plast og Jupiter Composites, senere Ucomposites. Endvidere virksomheden Bogø Chokolade, samt at der i 2017 blev oprettet et logistikcenter for e-handel. Den almindelige centralisering i samfundet har medført stigende ejendoms- og grundpriser i de store bycentre. Det er den ene grund til, at Bogø er attraktiv. Den anden grund er, at Bogøs placering ved Farøbroerne giver direkte forbindelse til de nationale og internationale hovedfærdselsårer. Den tredje grund er, at den datatransmission, som er alfa og omega, sker lige så godt på Bogø som i Vallensbæk eller Køge.

Befolkning, tidsforbrug, underholdning

Et tredje resultat vedrører folketallet på Bogø. I 1970'erne var en nedgang i folketallet blevet en realitet. Det var en udvikling, der ramte alle de danske småøer. Men på Bogø medførte bygningen af Farøbroerne, at udviklingen vendte, og at øen nu stort set er tilbage på det tidligere niveau. I 2018 pendlede 64 pct. af Bogøs arbejdsstyrke ud af Vordingborg kommune.

Flere hundrede års teknologiske udvikling og ændring af produktionsforholdene har siden slutningen af 1800-tallet medført, at der gradvis er blevet sat mere tid af til uddannelse, underholdning, fritid og ferie.

I begyndelsen af 1900-tallet indvarslede de første spille- og dokumentarfilm underholdningsindustriens og massemediernes tid.  De blev i begyndelsen vist i forsamlingshuset af tidens rejsebiografer, senere af lokale biografejere.