Told og skat

Her planlægges en funktionsbeskrivelse af told og skat gennem tiden.

I et underordnet menupunkt planlægges indsamlet oplysninger om de skatter, afgifter og byrder, som har påhvilet befolkningen. Herunder i et særskilt, mindre menupunkt oplysninger om Bogø som leverandør af råstoffer til kongemagt og len.